ʿIed ul-Adha op zondag 11 augustus 2019!

10863
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met het zegel der Profeten en Boodschappers, Mohammed, en met zijn familieleden en al zijn metgezellen.
Bij deze delen wij mee dat de nieuwe maan gezien is. Dat betekent dat het morgen, vrijdag 2 augustus 2019, de eerste dag van de maand Dhoel-Hiddjah is. De dag van ʿArafah is dan op zaterdag 10 augustus 2019.
Zondag 11 augustus 2019 is het dan ʿIed ul-Adha (het Offerfeest).
 
Extra daden van aanbidding
 
Het behoort tot de Gunsten van Allah dat er gezegende tijden aanbreken. De eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hiddjah behoren tot deze gezegende tijden. Tijden waarin de beloningen tot ongekende hoogtes rijzen. Daarom dient de moslim de komende dagen en nachten te vullen met daden van aanbidding zoals het gebed, vasten, liefdadigheid, het reciteren van de Koran, het bezoeken van de familieleden, enz.Dit zijn de dagen waarover de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn geen dagen die grootser bij Allah zijn, noch waarin een goede daad geliefder is bij Hem, dan deze tien dagen.”

(Ahmad)

Ook is het bekend dat het vasten van de dag van ʿArafah, de 9e dag van Dhoel-Hiddjah, een aanbevolen Soennah is voor de moslims. Zo zei de Profeet (vrede zij met hem) over het vasten van deze dag: “Ik reken op (de Beloning van) Allah, opdat Hij de zonden van het voorgaande en komende jaar zal kwijtschelden.”

(Moeslim)

En natuurlijk moeten wij het brengen van een offer op de 10e dag van Dhoel-Hiddjah niet vergeten. Dit is een sterk aanbevolen aanbidding die zeer geliefd is bij Allah. Iemand die van plan is om te slachten, wordt door de Profeet aangeraden om vanaf de eerste dag van Dhoel-Hiddjah zich te onthouden (afgeraden) van het afknippen van zijn haren en nagels.

Het ʿIed-gebed

Het ʿIed-gebed zal dit jaar met de Wil van Allah plaatsvinden in onze moskee aan de Fruitweg 5 te Den Haag om 07:30 uur. Parkeren is er gratis, hoewel we iedereen zoveel mogelijk stimuleren om lopend of fietsend te komen als je in de buurt woont. Opdat er genoeg plek is voor de mensen die van ver komen.

Geliefde broeders en zusters, haast je dus tot het goede en laat deze mooie dagen niet onopgemerkt aan je voorbijgaan. En vergezel ons tijdens het ʿIed-gebed om samen een dag tegemoet te gaan vol aanbidding, vreugde en festiviteit. En vergeet natuurlijk niet om de kinderen mee te nemen, opdat zij deze feestelijkheden geheel meemaken.

Wij vragen Allah tot slot om Zijn Zegeningen uit te spreiden over onze Profeet Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en de algehele moslimgemeenschap.

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen
1 augustus 2019