ʿIed ul-Fitr valt op dinsdag 4 juni 2019!

12014

ʿIed ul-Fitr valt op dinsdag 4 juni 2019!

As-Salaamoe ʿalaykoem,

Beste broeders en zusters, met veel vreugde feliciteren wij jullie met het bereiken van het einde van de Ramadan en zeggen alvast tegen jullie: Taqabbal Allaahoe minnaa wa minkoem, moge Allah het van ons en van jullie accepteren.

Hierbij delen wij mee dat het door meerdere landen bevestigd is dat ʿIed ul-Fitr dit jaar op dinsdag 4 juni valt.

Wij vragen Allah onze aanbiddingen van de Ramadan te accepteren, ons onze voorgaande zonden te vergeven en ons standvastig te maken op Zijn Geloof.

We adviseren iedereen die dichtbij woont en het ʿIed-gebed en de preek bij ons wilt bijwonen om lopend te komen. Vergeet de beloningen niet die te behalen vallen voor het lopen naar de gebedsruimte. Daarnaast houd je op die manier parkeerplaatsen beschikbaar voor broeders en zusters die van ver komen. Parkeerplaatsen zijn aanwezig en zijn gratis tot 18:00 uur.

Vergeet niet op tijd te komen! We beginnen om 8:00u met het ʿIed-gebed en vervolgen het met Khoetbat ul-ʿIed (de ʿIed-preek). Ons gebouw is gelegen aan de Fruitweg 5 te Den Haag.

Tot slot geven we het advies om een oneven aantal dadels te nuttigen voordat je komt. Dit behoort tot de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem).

Moge Allah iedereen een gezegende, goede, gezellige en leuke ʿIed ul-Fitr schenken.

Was-Salaamoe ʿalaykoem,

Bestuur Stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen
3 juni 2019