Inzameling voor Gaza!

4787

We zijn de afgelopen tijd extreem veel benaderd om iets te betekenen voor onze broeders en zusters in Gaza – Palestina. Onze inzamelingsactie voor de Syrische vluchtelingen anderhalf jaar geleden heeft bij velen van jullie vertrouwen in onze organisatie gewekt, en dat waarderen wij zeer.

Om aan jullie verzoeken te kunnen voldoen, hebben wij ons de afgelopen tijd verdiept in de logistieke wegen om donatiegelden te transporteren naar Gaza. Maar velen van jullie verwachten het misschien al: de toegang erheen is vrijwel ondoordringbaar. Van alle kanten zijn onze broeders en zusters afgesloten en zij kunnen alleen door instanties die door autoriteiten aan weerszijden erkend zijn benaderd worden. Voor ons als stichting, die geen ervaring heeft in dit gebied van de wereld, dus een ondoenlijke zaak.

Alternatief

Maar om onze achterban niet teleur te stellen hebben wij een alternatief. Aanstaande dinsdagavond 22 juli 2014 na Salaat ul-cIshaa’ kan iedereen die wilt, doneren aan stichting Israa. Hun vertegenwoordiger zal dan bij ons zijn en de aankondiging doen. Mensen in de gebedsruimte van onze moskee kunnen dan contant doneren. Ben je niet in staat om naar onze moskee te komen, dan kun je je contanten meegeven aan iemand die je kent en die op die avond naar ons toekomt. We zeggen er volledigheidshalve wel bij dat wij verder niet verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de gelden, zoals wij die hebben gedragen bij ons ‘Syrië-project’.

We hebben hiermee naar ons vermogen gehandeld en we vragen Allah om het van ons allen te accepteren.

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen

19 juli 2014