Islam grootste religie in België

2865

Zo’n 400.000 Belgische moslims praktiseren hun geloof, terwijl naar schatting maar 200.000 katholieken nog naar de kerk gaan. De Islam is daarmee de grootste actieve religie van het land geworden. Echter, de trend wordt politiek noch maatschappelijk erkend!

Hoewel officiële cijfers over het aantal mensen dat een bepaalde godsdienst aanhangt in België niet beschikbaar zijn, hebben wetenschappers zich wel over het vraagstuk gebogen. Vergelijking van bestaand onderzoek laat een duidelijke trend zien: het aantal praktiserende moslims stijgt, en het aantal praktiserende katholieken daalt.

In België leven 728.000 moslims. Dat berekende Jan Hertogen, oud-medewerker van het Sociologisch Onderzoeksinstituut van de KU Leuven. Het aantal actieve katholieken is berekend door Marc Hooghe, politicoloog aan de KU Leuven. Hij kwam uit op ruim 315.000 actieve kerkbezoekers. Hij stelde een dalende trend vast. Het wordt daarom aangenomen dat het aantal sindsdien nog meer is afgenomen. Extrapolatie zou het cijfer op minder dan 200.000 brengen.

Deze trend wordt maatschappelijk onvoldoende erkend, vindt Hertogen. Vooral de financiering van de Islam blijft achter. “Het geld dat vrijkomt door de daling van de kosten voor de katholieke eredienst, bijvoorbeeld door het dalende aantal priesters en de mortaliteit van de gepensioneerde priesters, had kunnen worden verschoven naar de Islam. Maar dat gebeurt niet. Doordat de politiek weigert die malaise te doorbreken, dreigen we het vertrouwen van deze groep medeburgers te verliezen”, becommentarieert Hertogen.

Bron: Standaard.be

Team al-Yaqeen
20 maart 2016