Jonge moslims trotser op geloof dan jonge christenen

2274

Voor jonge moslims in Duitsland speelt het geloof in het dagelijks leven een grotere rol dan voor christenen van dezelfde leeftijd. Dit meldt het Duitse persbureau Idea op basis van een studie van het onderzoeksinstituut Sinus.

Volgens het onderzoek geven moslimjongeren duidelijker dan andere jongeren aan dat zij waarde hechten aan bepaalde geloofsrituelen. Ze noemen bijvoorbeeld hun betrokkenheid bij de Koranstudie, de regelmatige gebeden, de vastenmaand Ramadan, het Offerfeest en het Suikerfeest. Velen van hen identificeren zich op een zelfbewuste, positieve manier met hun geloof, zonder enige vorm van twijfel. Dit geloof wordt ook in zeer sterke mate in de sociale samenhang van de familie beleefd.

Christelijke jongeren zijn op al die punten terughoudender. Volgens het onderzoek zijn zij wel positief over hun geloof, maar haasten zich ook om dat op sommige punten te relativeren. Bijvoorbeeld met de uitspraak: "Dus echt zwaar religieus ben ik niet." Ze proberen in hun sociale omgeving te peilen in hoeverre hun religie geaccepteerd is. Als 'strenggelovig' willen zij niet worden gezien.

Voor christelijke en niet-religieuze jongeren is wat er ná de dood komt een belangrijke vraag. Bij moslimjongeren speelt dat niet zo, daar gaat het meer over de vraag wat rechtvaardig en moreel correct is. Religieuze geboden en verboden hebben bij jonge moslims veel meer invloed in het dagelijkse leven dan bij jonge christenen.

De ondervraagde moslims, in de leeftijd van 14 tot 17 jaar, beschrijven hun geloof voornamelijk als een algemene levensinstelling die de hele dag door aanwezig is. Het mijden van alcohol en varkensvlees en het dragen van een hoofddoek zijn voor hen voorbeelden van religieus handelen. Zulke zaken werken binnen hun geloofsgemeenschap tevens als 'herkenningsteken'.

Levensstijl

Volgens het onderzoek houden niet-religieuze jongeren zich vaak intensief bezig met het bestuderen van de grote wereldreligies. Ook richten veel van hen zich tot God of een andere hogere macht. Ze zijn vooral geïnteresseerd in de (in Duitsland) minder vaak voorkomende religies, zoals boeddhisme, hindoeïsme en jodendom. De diverse dogma’s en overtuigingen maken hen nieuwsgierigheid, maar belangrijker nog is de bijbehorende levensstijl.

Elke vier jaar onderzoeken wetenschappers van het Sinusinstituut wat jonge mensen in Duitsland beweegt. Dit keer komen ze tot de conclusie dat de meeste jongeren zich oriënteren op de maatschappelijke mainstream. Ze zijn bereid zich aan te passen en afgeleide deugden zoals discipline en nauwkeurigheid te accepteren. Daaruit blijkt volgens de onderzoekers "een verlangen naar acceptatie, geborgenheid en houvast" bij de ondervraagde jongeren.

Bron: Refdag.nl

Team al-Yaqeen
3 mei 2016