Kabinet stelt lijst ongewenste imams samen

3406

Het kabinet gaat een lijst samenstellen waarop imams zullen staan die niet gewenst zijn in Nederland. Hiervoor worden de criteria voor Islamitische predikers aangescherpt en verduidelijkt. De betrokken diensten kunnen dan beter een visumaanvraag beoordelen. Aanleiding hiervoor is het afgelaste gala van Rohamaa in Rijswijk.

Zo beweert minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een toelichting op de brief die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de intrekking van visa voor drie imams. Daarin wordt aangegeven dat de grote maatschappelijke onrust de doorslag gaf voor dit besluit.

Gala met buitenlandse imams zeer risicovol

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof vond het 'zeer risicovol voor moslims en niet-moslims' dat er op 8 maart in Rijswijk een gala zou worden gehouden waarbij buitenlandseimams aanwezig zouden zijn. Daarom heeft hij het ministerie van Buitenlandse Zaken 'dringend' geadviseerd de al verleende visa van drie imams toch in te trekken.

De visa zijn daadwerkelijk ingetrokken en het evenementgaat op internetverder. Volgens Schoof gaat het om geestelijken die in contact staan met radicaalislamitische personen of organisaties. Hun boodschap zou 'sterk antidemocratisch' zijn en een 'negatieve invloed' kunnen hebben op jongeren. Het optreden zou de negatieve beeldvorming over moslims nodeloos versterken en spanningen verder op de spits drijven, vond Schoof.

Visumprocedure

Volgens het kabinet is de visumprocedure vlekkeloos verlopen. Als een visum eenmaal is verstrekt, kan deze later alsnog worden ingetrokken "op basis van nieuwe informatie of omstandigheden".

Afwijkende gedachten en ideeën zijn op zich geen reden om iemand de toegang te weigeren, schrijft het kabinet. 'De vrijheden van godsdienst, meningsuiting en vereniging zijn essentieel voor onze democratie. In onze rechtsstaat worden dergelijke vrijheden voor iedereen beschermd. Maar deze vrijheden zijn niet onbeperkt. Zij vinden hun grens als de vrijheden van anderen in het gedrang komen, als mensen aanzetten tot haat of geweld of als de veiligheid in het geding komt.'

Dynamisch proces

Opstelten gaf aan dat het niet makkelijk is om een alerteringslijst op te stellen, omdat er wereldwijd vele imams zijn. 'Het maken van zo'n lijst is niet eindig, maar een dynamisch proces.'

Bron: Omroepwest.nl

Team al-Yaqeen
4 maart 2015