Kennismakingsdag voor nieuwe moslims

5590

Assalaamoe calaykoem, beste bekeerling,

Wij zijn vereerd u te mogen uitnodigen voor een ‘kennismakingsdag voor nieuwe moslims, hun familie en vrienden’ op zaterdag 22 juni vanaf 15.00 uur.

Wij van stichting as-Soennah en al-Yaqeen hebben van Allah de Gunst gekregen dat er vele mensen in deze moskee moslim zijn geworden. Het uitspreken van de geloofsgetuigenis is en blijft een speciaal moment. Echter, het valt op dat bijna iedereen daarna zegt dat het voor een nieuwe moslim moeilijk is om dit fantastische nieuws te delen met de familie.

De familie is in de Islam erg belangrijk. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zegt daarover: “Wie ervan houdt dat zijn leven verlengd wordt en zijn levensonderhoud vermeerderd wordt, laat hem dan zijn familiebetrekkingen onderhouden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook zegt Allah, de Verhevene, in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem Alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit “Oef” tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord.”

(Soerat al-Israa’: 23-24)

Vandaar dat wij graag een kennismakingsdag willen organiseren speciaal voor nieuwe moslims, hun familie en vrienden. Deze avond zal in het teken staan van het presenteren van ons prachtige geloof aan de familie en vrienden van de nieuwe moslims. Ook zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

‘Nieuwe moslims’ moet in de breedste zin van het woord worden begrepen. Dus bent u onlangs of langer geleden teruggekeerd naar de natuurlijke aanleg, de Islam, en wilt u een keer met uw (niet-islamitische) familie en vrienden naar de moskee om hen (meer) kennis te laten nemen van wat u zo dierbaar is? Dan is deze dag daar uitermate geschikt voor.

Wat kunt u verwachten?

  • Een lezing;
  • Informatieve filmpjes;
  • Een vraag-en-antwoord sessie waarin u en uw naasten alles kunnen vragen met betrekking tot de Islam;
  • Diner;
  • Ter afsluiting: kennismaking met andere ‘nieuwe’ en ‘oude’ moslims.

Aanmelden is verplicht vanwege de voorbereidingen voor het diner. Voor verdere info en om aan te melden kunt u terecht op de pagina in onze agenda.

Wij vragen Allah om u en ons te blijven leiden op Zijn rechte Pad en wij vragen Allah om ons allen te helpen bij het verkondigen van onze prachtige godsdienst aan anderen. Moge Allah uw en onze familie en vrienden leiden naar de Islam en ons allen standvastig maken.

Stichting as-Soennah 1 juni 2013