‘Kerstmis is geen Christelijk feest’

5104

De eerste en felste aanval op Kerstmis was niet afkomstig van moslims of ongelovigen, maar was afkomstig van de meest fanatieke christenen. Ten tijde van Cromwell, toen Engeland werd geregeerd door zeer fanatieke christenen, was het vieren van Kerstmis streng verboden. De christenen in onder meer Engeland hadden hernieuwde belangstelling voor de Bijbel. Kerstmis kwam hierin echter niet voor. Daarin hadden ze het bij het juiste eind. Sommige evangelies spreken weliswaar over de geboorte van Jezus, maar dat doen ze niet allemaal en ook zijn er verschillen. Ook dat het een belangrijk kerkelijk feest zou zijn staat nergens vermeld. Vandaar dat het dan ook verboden was te vieren. Ook in New England in Amerika was het vieren van het heidense kerstfeest verboden en stonden hier strenge straffen op.

Later werd dat verbod ongedaan gemaakt. Toch duurde het nog tot de negentiende eeuw voor Kerstmis enigszins begon te lijken op wat het geworden is. Uit deze eeuw komt ook de kerstboom voort.

Bijbelkenners zijn niet zeker of het verhaal van de geboorte in Bethlehem, op de huidige westoever van de Jordaan, historisch is. Er zijn namelijk veel redenen om twijfels te hebben over de correctheid van het verhaal. Ook dat de geboorte van Jezus op 25 december plaatsvond – juist op Bijbelse gronden – onwaarschijnlijk: ook in Palestina worden schapen midden in de winter niet geweid.

Bron: MSN.com

Team al-Yaqeen
19 december 2018