KNMG: Niqabverbod in zorginstellingen onwenselijk

2596

Het Niqabverbod is onwenselijk en onnodig: het belemmert de toegang tot de zorg en lost geen reëel probleem op. Zo zegt de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) in reactie op het wetsvoorstel dat aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Op 27 november heeft het kabinet, ondanks een negatief advies van de Raad van State, een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd dat een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding mogelijk moet maken. Het dragen van bijvoorbeeld een boerka of Niqab in het openbaar vervoer, overheidsgebouwen, onderwijs- of zorginstellingen zou dan niet langer toegestaan worden. Op overtreding zal volgens het wetsvoorstel een boete van €405 komen te staan.

Een dergelijk verbod is volgens de KNMG onwenselijk en onnodig. Giliam Kuijpers, directeur beleid KNMG: “Mensen moeten zich vrij voelen om naar de dokter te gaan, ongeacht hun levensovertuiging of wijze van kleding. Een verbod op gezichtsbedekkende kleding kan patiënten met dergelijke kleding belemmeren de zorginstelling te bezoeken. Voor de openbare ruimtes in de zorginstelling gaat een verbod te ver. Het is ook niet nodig, want voor identificatie door het tonen van het gezicht aan de balie van bijvoorbeeld het ziekenhuis bestaat al jaren een identificatieplicht.”

Daarnaast moet een arts goede zorg kunnen verlenen en daarvoor kan het nodig zijn om het gezicht van iemand wel te zien. Kuijpers: “Daarom zal een arts vrouwen met gezichtsbedekkende kleding vaak vragen om het gezicht te tonen. Dat levert in de spreekkamer zelden tot nooit problemen op.” Als een patiënt dit weigert, dan is het aan de zorgverlener om te beoordelen of het verantwoord leveren van zorg mogelijk is. Dit zal afhangen van de specifieke situatie zijn en is ter beoordeling aan de zorgverlener.

Bron: KNMG.nl

Team al-Yaqeen
4 december 2015