Korpschef: laat geen ruimte voor verdeeldheid

2695

Korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie adviseert zijn mensen om na de aanslagen in Parijs geen ruimte te laten voor verdeeldheid in de samenleving. Op zijn blog op de politiewebsite schrijft Bouman dat de politiemensen over de veiligheid moeten waken van eenieder in Nederland.

Bouman vraagt politiemensen om juist op dit moment verbinding te zoeken en houvast te bieden. Dat zou volgens hem moeten gebeuren met "een koel hoofd en gezond verstand" en "ongeacht afkomst of levensovertuiging".

"Wij voeren geen oorlog met de Islam. Wij strijden tegen goddeloos terrorisme en voor behoud van vrijheid, gelijkheid en broederschap", aldus de politiebaas.

Afschuw

Hij laat weten verbijsterd te zijn over de aanslagen in Parijs en dat hij met afschuw naar de beelden heeft gekeken. "Een regelrechte nachtmerrie voor burgers en overheid", aldus Bouman. Hij noemt niet alleen de aanslagen in Parijs, maar ook die in Beiroet.

Bouman laat weten dat hij de daders niet bekijkt als moslims maar als misdadigers. Volgens Bouman proberen terroristen tweespalt te zaaien in de samenleving door valse sentimenten en vreemdelingenhaat aan te wakkeren. De grootste fout die westerse samenlevingen volgens Bouman kunnen maken, is ook maar de geringste ruimte bieden aan deze verdeeldheid.

Bron: Telegraaf.nl

Team al-Yaqeen
19 november 2015