Lerares besluit voortaan hoofddoek te dragen

2956

Op een basisschool in Laren heeft een moslimjuf besloten voortaan weer een hoofddoek op te willen. Dit heeft voor veel ophef gezorgd onder de ouders van de leerlingen die daar kennelijk grote moeite mee hadden. Desondanks respecteert de school de keuze van de docente.

Juf Fatima van groep 7 van De Gooische School in Laren kwam enkele weken geleden op haar besluit haar hoofddoek weer op te willen doen. Ze is al jaren werkzaam op de school.

Brief rondgestuurd
Haar plotselinge besluit is uitvoerig met de schooldirectie besproken, Dit bevestigt schooldirecteur Mirjam Ouderdorp aan RTL Nieuws. Omdat de school wel de gevoeligheid van de beslissing kon inschatten, kregen alle ouders een brief waarin het besluit van de juf stond toegelicht. Sommige ouders hadden vreemd genoeg (grote) moeite dat hun kinderen les kregen van een juf met hoofddoek.

De school vraagt in de brief aan de ouders respect te hebben voor haar keuze: “De Gooische School is een openbare school. Directie, bestuur en medezeggenschapsraad respecteren vanzelfsprekend haar keuze.”

Verder staat erin dat de school de impact van haar besluit begrijpt. Wel zijn er duidelijke afspraken gemaakt tussen de juf en de schooldirectie over het dragen van de hoofddoek. Zo mag de juf de kinderen niet overhalen om ook een hoofddoek te dragen.

Bron: RTLNieuws.nl

Team al-Yaqeen
10 april 2016