Maansverduistering maandagochtend 28 september!

3684

"De zon en de maan zijn twee tekenen van Allah die niet verduisteren vanwege de dood of geboorte van een persoon. Allah stuurt deze (de zon- en maansverduistering) om Zijn dienaren angst in te boezemen. Wanneer jullie dit dus aanschouwen, verricht dan het gebed en smeek Hem, totdat het weggenomen wordt."

(al-Boekhaarie)

Aanstaande maandag 28 september wordt er inshaa’ Allaah een maansverduistering verwacht (al-Khoesoef). Een fenomeen dat de moslim de Grootsheid van Allah doet gedenken. En in navolging van bovenstaande overlevering organiseren wij aanstaande maandagochtend, voor iedereen die dat wilt, dit gebed bij ons in de moskee: Fruitweg 5 te Den Haag.

We zullen dit gezamenlijke gebed verrichten tijdens het hoogtepunt van dit verschijnsel. Dat zal zijn tussen 4:15u en 5:00u.

Maansverduistering moet gezien worden

Wel moet, zoals de overlevering meldt, de maansverduistering gezien worden. Pas als wij deze in Den Haag of omstreken aanschouwen, dan kunnen wij overgaan tot het gebed. Er wordt wel een heldere hemel verwacht die ochtend, dus de kans is inderdaad groot dat het goed te zien zal zijn.

Iedere daad wordt beoordeeld naar de intentie, en moge Allah iedereen belonen met de intentie waarvoor ze komen. De tijdsperiode van al-Khoesoef sluit aan met het Fadjr-gebed, dus men kan dan meteen blijven voor dit verplichte gebed.

We hopen jullie allen te verwelkomen aanstaande maandagochtend waarop wij heel vroeg onze deuren zullen openen.

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen
25 september 2015