Manifestatie ‘Den Haag Bekent Kleur’ is een maatschappelijk breed gedragen initiatief

2088

Het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH), vertegenwoordiger van 29 moskeeën in de regio Haaglanden, is zeer verheugd met het vonnis dat de rechter vanochtend heeft uitgesproken inzake het kort geding dat het neonazistische Identitair Verzet tegen de gemeente Den Haag heeft aangespannen. Met de uitspraak wordt voorkomen dat kinderen in de Schilderswijk, een multiculturele wijk waar meer dan 130 nationaliteiten harmonieus samenleven, blootgesteld worden aan een abjecte boodschap van haat en intolerantie. De sociale cohesie in de wijk mag niet worden verstoord door een groep neonazi’s die evident willen haatzaaien en op zoek zijn naar de confrontatie.

De manifestatie ‘Den Haag Bekent Kleur’, een initiatief van SIORH, heeft de afgelopen dagen ontzettend veel steunbetuigingen uit het hele land gekregen. Burgers, maatschappelijke en religieuze organisaties onderschrijven de noodzaak van een manifestatie tegen extreemrechts geweld en de toenemende moslimhaat in ons land. De enorme steun laat ons één ding duidelijk zien: wij kunnen als samenleving niet meer onze ogen sluiten voor het gevaar dat uitgaat van extreemrechts geweld en de overheid dient dan ook daadkrachtiger tegen extreemrechts op te treden.

Er ligt niet alleen voor de overheid een taak weggelegd om rechtsextremisme te bestrijden, ook het maatschappelijk middenveld dient zijn verantwoordelijkheid te nemen. SIORH hoopt dan ook samen met andere maatschappelijke, religieuze en/of humanistische organisaties de verbinding tussen burgers in onze pluriforme samenleving te versterken, zodat een belangrijk voedingsbodem voor rechtsextremisme weggenomen kan worden.

Tijdens de manifestatie op 28 oktober 2018 zullen o.a. de volgende prominente sprekers het woord nemen om duidelijk te maken dat (moslim)haat de grondbeginselen aantast van onze democratische rechtsstaat:

• Lody van de Kamp: rabbijn, schrijver en publicist. Rabbijn van de Kamp speelt al jaren een belangrijke
rol in de interreligieuze dialoog tussen moslims, joden en christenen;
• Halil Karaarslan: voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Het CMO is één van de belangrijkste gesprekspartners van de overheid als het gaat om moslims en islam in Nederland;
• Ibtissam Abaaziz: mede-oprichter stichting Meld Islamofobie;
• Tom Zwart: hoogleraar crosscultural law. Prof. dr. Tom Zwart is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit en heeft als specialisme de interactie tussen cultuur en recht;
• Azzedine Karrat: imam van de Essalam moskee, de grootste moskee van Rotterdam;
• Willem Jansen: predikant. Willem Jansen heeft jarenlange ervaring met interreligieuze dialoog, zowel op nationaal als internationaal niveau.

‘Den Haag Bekent Kleur’ wordt ondersteund door de volgende koepelorganisaties:
SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond), vertegenwoordigt 72 organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond;
FIO (Federatie Islamitische Organisaties), vertegenwoordigt 20 moskeeën in Den Haag;
SMBZ (Samenwerkende Moskeebesturen Brabant en Zeeland), vertegenwoordigt 10 moskeeën in Noord-Brabant en Zeeland;
CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid), vertegenwoordigt ruim 400 moskeeën in Nederland.

De manifestatie zal aanvangen om 13:00u en plaatsvinden op het parkeerterrein aan de Fruitweg 5-17 in Den Haag.

Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH)
26 oktober 2018