Marcouch moet uitspraken over imam rectificeren en schadevergoeding betalen

8494

De Arnhemse burgemeester Marcouch moet de uitspraken die hij deed over imam Youssef Arkhouch rectificeren. Ook moet de gemeente hierdoor een schadevergoeding van €4.000 euro aan deze imam betalen.

Marcouch zei in het artikel in de Gelderlander enkele maanden geleden dat geradicaliseerde moslimjongeren in de leer van het salafisme aanleiding zien om gewelddadig te worden. Volgens de imam is hij ten onrechte door Markouch weggezet als een salafistische haatprediker.

Geen bewijzen

Arkhouch zou volgens de burgemeester salafistisch zijn, maar hij had geen bewijzen dat de imam aanzet tot haat of strafbare zaken. De burgemeester maakte de imam daarmee verdacht. In het kort geding is niet gebleken dat daarvoor bewijzen bestaan.

‘Weliswaar noemt de imam zichzelf ook salafist, maar alleen in religieus opzicht als iemand met een sterke geloofsovertuiging die recht in de leer is’, schrijft de rechtbank. Hij noemt zichzelf vredelievend en verdraagzaam. Uit informatie van de gemeente blijkt niet dat de imam behoort tot de salafistische stroming zoals de burgemeester die beschrijft.

Grote nadelen

Door de uitspraken beschadigde de burgemeester de imam in eer en goede naam, zonder dat daarvoor goede redenen aanwezig waren, zo laat de rechtbank weten. Dit heeft grote nadelige gevolgen voor de imam, zeker omdat de uitspraken van een burgemeester komen.

Bron: Gelderlander.nl

Team al-Yaqeen