Marokkaanse denktank sluist integratiesubsidies door

4370

Een door twee ministeries opgerichte denktank staat centraal in een onderzoek naar fraude bij anti-radicaliseringsprojecten. De bankrekening van de denktank zou gebruikt zijn voor privé-uitgaven. Dat komt naar voren in het vertrouwelijke politiedossier waarin NRC inzage heeft gehad.

Het betreft het Marokkaans Nederlands Interactieteam Jeugd. Deze fungeerde tien jaar geleden als Marokkaanse denktank van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Radicaliseringsexpert en PvdA-politicus Halim el Madkouri zou een slapende bankrekening van het team privé hebben gebruikt om duizenden euro’s aan geheime neveninkomsten te stallen en in contanten op te nemen.

13.000 euro op bankrekening

Zo subsidieerde El Madkouri als programmamanager van multicultureel instituut Forum in 2013 diverse bijeenkomsten om radicalisering onder moslims tegen te gaan. Daarnaast liet hij zich privé inhuren door de organisatoren van de bijeenkomsten. Dit druist in tegen de integriteitsregels. Rondom de bijeenkomsten liet El Madkouri middels drie tranches in totaal 13.000 euro overboeken op de bankrekening van het Marokkaans Nederlands Interactieteam Jeugd. Daar was hij in het verleden als secretaris werkzaam. Deze bedragen heeft hij niet opgegeven aan de belastingdienst en zijn privé besteed.

El Madkouri heeft tegenover de politie toegegeven dat hij de rekening niet had moeten gebruiken. Maar doordat de rekening „nergens geregistreerd” stond heeft hij dit „uit gemakzucht” toch gedaan. El Madkouri zei zich de tijdspanne waarin hij zich op deze manier liet uitbetalen niet te kunnen herinneren.

Directeur Forum ook gehoord

Ook Sadik Harchaoui, voormalig directeur van Forum, is gehoord in deze zaak. Hij was voorzitter van het Interactieteam en zou ook toegang hebben gehad tot de rekening. Harchaoui ontkent elke betrokkenheid. Hij geeft aan dat El Madkouri de enige was die nog van het bestaan van de bankrekening wist.

De anti-radicaliseringsbijeenkomsten werden naast Forum ook door de Marokkaanse overheid gesubsidieerd. Het vermoeden bestaat dat het verschil tussen de werkelijke kosten van de bijeenkomsten en de inkomsten uit subsidies onder de verschillende betrokkenen is verdeeld.

‘Indianenverhalen’

Het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat Forum facturen niet heeft laten specificeren. Het instituut, dat op 1 januari werd opgeheven vanwege interne twisten, keerde de subsidies uit zonder dat werkelijke kosten hoefden te worden opgegeven. De advocaat van El Madkouri geeft aan dat de beschuldigingen over subsidiemisbruik „niet gebaseerd zijn op feiten” maar op „roddel, achterklap en indianenverhalen.”

De SP spreekt in een reactie van „wanbestuur” en wil dat minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) een grootschalig onderzoek instelt naar de financiën van Forum. Deze organisatie ontving tot vorig jaar jaarlijks bijna 6 miljoen euro aan overheidssubsidies.

Onzorgvuldig verstrekken subsidie

In maart van dit jaar is gebleken dat Forum ook in de fout was gegaan met het overboeken van 150.000 euro naar een stichting waar oud-directeur Harchaoui een belangrijke rol speelde. De Onderzoeksraad Integriteit Overheid heeft toen vastgesteld dat de verlening van deze anti-radicaliseringssubsidie „onzorgvuldig” was geschied.

Bron: Nrc.nl

Team al-Yaqeen
15 juni 2015