Marokkaanse peuter geweigerd op Amsterdamse basisschool

7586

Onder haar echte Marokkaanse naam zou er geen plek zijn voor haar dochter op basisschool De Notenkraker. Toen zij later met een fictieve Nederlandse naam contact opnam was er ineens wel plaats. Dit blijkt uit een mailwisseling tussen een moeder en de school die door AT5 is ingezien. De school spreekt van een misverstand, ‘de twee verschillende antwoorden zijn per abuis gegeven’, aldus directeur Antoinette van Zalinge.

De moeder, die anoniem wil blijven, heeft aangifte gedaan van discriminatie. De gemeentelijke afdeling van politieke partij DENK heeft een spoeddebat aangevraagd in de gemeenteraad over deze kwestie. Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) zegt erg geschrokken te zijn en de gebeurtenis tot op de bodem uit te zoeken.

‘Ik ben inmiddels dertig jaar en voelde me deze week voor het eerst Marokkaans,’ aldus de moeder van het geweigerde meisje. Vanochtend heeft ze, naar aanleiding van de mailwisseling met de school, aangifte gedaan van discriminatie. ‘Het is een gevoel alsof je echt anders bent en er nooit echt bij zult horen.’

In haar zoektocht naar een school voor haar dochtertje mailde ze basisschool De Notenkraker in de Hoofddorppleinbuurt. Zij kreeg te horen dat er geen plek zou zijn in groep drie. Echter vertrouwde de moeder dit niet waarna zij met een ander adres en de naam Kim Schutte de school nogmaals mailde. Voor haar fictieve dochtertje Victorine bleek er wel ruimte voor een gesprek te zijn. ‘Ik schrok ontzettend’, zo laat ze weten. ‘Ik hoopte namelijk echt dat mijn gevoel niet zou kloppen.’

Onder haar eigen naam vroeg ze nogmaals of er echt geen plaats was. Het antwoord bleef echter negatief. Onder de naam van Kim vroeg ze indien het gesprek goed zou verlopen wanneer er plek zou zijn. Het antwoord: na de kerstvakantie. ‘Dat was voor mij echt genoeg bevestiging dat mijn kinderen vanwege hun Marokkaanse achtergrond niet werden toegelaten’, zo stelt de moeder.

Mourad Taimounti, fractievoorzitter van DENK, heeft naar aanleiding van deze kwestie een spoeddebat aangevraagd. Hij geeft te kennen dit soort signalen vaker te vernemen, maar vaak ontbreekt er bewijs. ‘Nu hebben we een actieve moeder en dan zie je dat het wel naar voren komt. Het gebeurt gewoon en we moeten die signalen echt serieus nemen.’

Taimounti eist dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht en suggereert de inzet van een ‘mystery guest’ in het onderwijs, zoals ook gebeurt in het uitgaansleven of op de arbeidsmarkt. ‘Ik denk dat de kansenongelijkheid hierdoor in stand wordt gehouden. Scholen en besturen die niet het goede doen, die moeten we keihard aanpakken.’

Hij vermoedt dat er bij scholen angst schuilt om ‘te zwart’ te worden. ‘Je ontneemt een kind onderwijs vanwege hele rare redenen, dat kan gewoon niet. Dit moeten we uitbannen. Ik ben echt woest dat dit gebeurt in mijn stad Amsterdam.’

Antoinette van Zalinge, directeur van De Notenkraker, geeft te kennen dat het om een misverstand gaat. ‘Heel vervelend dat dit zo is gelopen. Het is nooit onze bedoeling geweest deze ouder de indruk te geven dat ze niet welkom is bij ons op school. Wij zijn een openbare school en hier is echt iedereen welkom. Op onze school zitten kinderen van 24 nationaliteiten. Uit Syrië, Groot-Brittannië, Irak, Marokko, Zuid-Korea, Portugal, Turkije, Rusland enzovoort.’

Over hoe dit heeft kunnen gebeuren zegt Van Zalinge het volgende: ‘Er is bij ons op twee verschillende plekken geïnformeerd en daar zijn per abuis twee verschillende antwoorden gegeven. Dat had niet mogen gebeuren. Dat trekken we ons als school aan want dat geeft een hele verkeerde indruk aan ouders.’

‘Om dit te voorkomen is de interne afspraak dat zij-instroomverzoeken altijd worden beoordeeld door de intern begeleider. Aan die interne afspraak hebben we onszelf niet gehouden en het spijt ons dat daardoor dit misverstand is ontstaan en de indruk is gewekt dat wij met twee maten meten.’

De moeder is met haar dochter alsnog welkom voor een gesprek. ‘We hopen dat deze ouder nog met ons in gesprek wil blijven om naar de mogelijkheden van zij-instroom te kijken’, aldus Van Zalinge.

Bron: AT5.nl

Team al-Yaqeen