Mededelingen m.b.t. de avondklok in Ramadan

7346

De gezegende maand Ramadan staat voor de deur. Deze bijzondere maand van aanbidding en bezinning zal met de Wil van Allah wederom een speciale maand voor de moslims zijn.

Het bestuur van stichting as-Soennah heeft de afgelopen dagen heel veel vragen en reacties mogen ontvangen omtrent de Tarawieh-gebeden. Wij kunnen de moslims als volgt informeren:

De avondklok, zoals deze op dit moment geldend is, maakt het niet mogelijk om de Tarawieh-gebeden op de gebruikelijke wijze te verrichten. Wij zullen daarom het Maghrib en ʿIshaa-gebed in ieder geval tot en met 20 april 2021 samenvoegen. Dit gebeurt nu al. Direct na het ʿIshaa-gebed zullen de Tarawieh-gebeden beginnen. Voor de duur van deze gebeden zal rekening gehouden worden met de avondklok, zodat de moskeegangers voldoende tijd hebben om huiswaarts te keren. Het Witr-gebed zal niet in de moskee verricht worden. Eenieder zal dit thuis moeten verrichten. Vanwege praktische overwegingen en de beperkingen rondom de avondklok zijn de gebeden in de moskee uitsluitend voor mannen bedoeld.

Tevens is besloten om tijdens de maand Ramadan het Fadjr-gebed om 05.00 uur te verrichten. Uiteraard zal de Adhaan verricht worden op het vastgestelde tijdstip. Op deze wijze wordt het voor iedereen mogelijk gemaakt om gezamenlijk het gebed in de moskee te verrichten.

Bovenstaande besluiten zijn genomen op basis van meerdere fatwa’s die uitgevaardigd zijn door vooraanstaande geleerden.

Indien er zich na 20 april wijzigingen ten aanzien van de avondklok voordoen, dan zal het bestuur passende maatregelen treffen.

Bestuur stichting as-Soennah
7 april 2021