Meer Islam nodig tegen terrorisme

3142

Een aantal interessante passages uit een opiniestuk van C.J. Werleman, Australisch Amerikaanse journalist, auteur, politiek commentator en columnist. 

“De beste oplossing voor sommige van onze meest nijpende problemen zijn veelal contra-intuïtief. Dit is een les die we zouden moeten toepassen in onze inspanningen om terrorisme tegen te gaan. Vijftien jaar na de 11 september aanvallen kunnen de Amerikaanse en Europese inspanningen om terrorisme tegen te gaan, gezien worden als reactionair in plaats van methodisch. De aanvallen in Nice (Frankrijk) zouden ons meer redenen moeten geven pas op de plaats te maken.”

“Echter hebben westerse overheden sinds 9/11 al het mogelijke gedaan om terroristische groeperingen, zoals al-Qaida en ISIS, aantrekkelijker te maken. We hebben moskeeën geïnfiltreerd, toezicht op moslimgemeenschappen uitgebreid, door overheid gefinancierde programma’s ingevoerd om leraren in zetten als geheime informanten en Islamofobe anti-Islam wetten doorgevoerd. Dit terwijl sommige politici op de rechtervleugel hebben gepleit voor identificatiemiddelen voor moslims, patrouilles door islamitische wijken en zelfs strafkampen. Naast wetgeving en antiterrorismepolitiek zijn moslims en de Islam door extreem-rechte politici en deskundigen gedemoniseerd. Hiermee kan men beargumenteren dat moslims onverenigbaar zijn met westerse waarden. De laatste 15 jaar is de boodschap aan de moslims in het westen duidelijk: “Wij willen minder Islam. En dus willen we minder van jou.” Maar hier is de contra-intuïtieve oplossing om ons terrorisme probleem op te lossen: We hebben meer Islam nodig. Meer Islam zal ons beschermen tegen degenen die recente aanvallen als in Parijs, Brussel, Orlando en onlangs Nice nastreven. Meer Islam betekent meer moskeeën. Meer moslimstemmen op televisie. Meer moslims verkozen in politieke functies en minder wetten die religieuze vrijheid inperken.”

“Tot de drie landen die de meeste strijders hebben geleverd aan ISIS, behoren landen (Frankrijk, België en Tunesië) die niet grenzen aan het conflictgebied. Echter heeft elk daarvan verschillende  wetten doorgevoerd die het dragen van islamitische kleding zoals sluiers en hoofddoeken verbannen of beperken.”

“De respectievelijke aanvallers van Parijs, Brussel, Orlando en Nice radicaliseerden niet op buitenlandse slagvelden. Zij radicaliseerden thuis in Frankrijk, België en de Verenigde Staten. Bovendien had geen van hen een zeer religieuze achtergrond. Allen waren zij de vruchten van vervreemding. Allen waren het vruchten van kansarme gemeenschappen die kampen met absurd hoge werkloosheidscijfers. En zelfs hogere cijfers qua politietoezicht en aanhoudingen.”

“In 2008 maakte de Britse geheime dienst, MI5, de volgende opmerking, zoals beschreven door The Guardian: “Het zijn verre van religieuze fanaten. Een groot aantal van de betrokkenen bij terrorisme praktiseert hun geloof niet regelmatig. Veel hebben een gebrek aan religieuze geletterdheid en kunnen zelfs gezien worden als religieuze beginners. Slecht een enkeling is opgegroeid in streng religieuze huishoudens. Ook is er een bovengemiddeld aantal bekeerlingen. Sommigen zijn betrokken bij drugsgebruik, het drinken van alcohol en prostituee bezoek.” De MI5 concludeerde: “Er is bewijs dat een gevestigde religieuze identiteit juist kan beschermen tegen gewelddadige radicalisering.” In andere woorden is de oplossing meer Islam en niet minder Islam. Terroristen zijn vatbaar voor ISIS propaganda vanwege het gebrek aan een historisch- en contextuele basis begrip van het geloof waarvan zij zich denken in te kopen. Deze aanvallers zijn geen moslim. Deze aanvallers zijn losers en buitenbeentjes die een vlag zoeken waaraan zij hun criminaliteit en woede kunnen hangen. Een woede die vaak wordt opgestookt door een perceptie dat het leven oneerlijk en onrechtvaardig is voor degenen die een culturele identiteit met de Islam delen.

Toen ik ex-djihadist Mubin Shaikh interviewde, vertelde hij dat Djihaad ronselaars zijn onwetendheid van islamitische geschriften hebben uitgebuit. En dat het slechts kwam door het opdoen van dieper en wetenschappelijk inzicht van zijn geloof dat hij in staat was de onzin van Djihadistische propaganda te ontrafelen. Dit verklaart ook enigszins waarom het bestverkopende boek voor westerse strijders die naar Irak en Syrië reizen ‘Islam voor Dummies’ is.

Als we deze specifieke terroristische dreiging willen verslaan, dan dienen we meer te doen om de Islam beschikbaar en acceptabeler te maken voor degenen die wellicht sympathie hebben voor terroristische propaganda. Het verbannen van de boerka, demonstraties tegen moskeeën en de strenge toezicht op moslimgemeenschappen hebben slechts als signaal dat moslims geen toekomst hebben in het Westen. Daarom zal ISIS juist worden verslagen door meer Islam.”

Bron: Middleeasteye.net

 Team al-Yaqeen
25 juli 2016