Meerderheid docenten zien moslimdiscriminatie in de klas

3238

Beledigingen, scheldpartijen en mishandeling; bijna twee op de drie docenten geeft aan vorig jaar getuige te zijn geweest van moslimdiscriminatie in de klas. De daders zijn meestal autochtone jongens op het VMBO zonder religieuze achtergrond en hun slachtoffers zijn vaak Marokkaans of Turks. Leraren noemen de berichtgeving over terreurgroep IS, het conflict tussen Israël en Palestina en de oorlog in Syrië als enkele van de redenen voor een opleving van anti-islamitische voorvallen.

In opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM heeft onderzoeksbureau Panteia een enquête gehouden onder 498 docenten in het voortgezet onderwijs in de vakken geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst. Eergister verschenen de resultaten in het rapport 'Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs'. Dit is een vervolg op een eerder onderzoek naar antisemitisme dat in 2013 werd verricht.

Meer dan de helft van de docenten (61 procent) is het afgelopen jaar getuige geweest van 'grievende opmerkingen' of leerlingen die zich 'fysiek uitten' tegen moslims, aldus een conclusie uit het rapport. Dat maakt dat moslimdiscriminatie vaker voorkomt dan antisemitisme of discriminatie van christenen.

Kwetsende opmerkingen

In de meeste situaties ging het overigens niet om gerichte scheldpartijen tegen een student, maar om kwetsende opmerkingen over de Islam en moslims in het algemeen. De meeste incidenten vonden plaats op het VMBO kader, waarbij docenten in buiten stedelijke gebieden vaker te maken hebben met discriminatie dan hun collega's in de steden.

Bijna alle docenten (94 procent) geeft aan in te grijpen bij discriminatie in de klas. Dit door bijvoorbeeld leerlingen terecht te wijzen of in gesprek te gaan met betrokkenen. Daarbij valt op dat meer dan de helft van de docenten aangeeft graag voorlichting wil ontvangen over thema's als goede omgangsvormen, stereotypering en het voorkomen van vooroordelen. Een groot deel van de docenten wil ook meer informatie over de Islam en moslims in Nederland.

Eenzijdig beeld

Een aantal docenten (10 procent) meent dat de toegenomen discriminatie te wijten is aan het 'eenzijdige beeld' van moslims en de Islam dat in de media wordt geschetst. Ook de negatieve uitlatingen van Geert Wilders (PVV) en de Zwarte Pieten-discussie worden als aanleiding genoemd voor generaliserend gedrag.

Bron:Trouw.nl

Team al-Yaqeen
18 februari 2015