Megamoskee Gouda geannuleerd?

4179

De gemeenteraad van Gouda stemt naar alle waarschijnlijkheid woensdag in tegen de komst van moskee El Wahda. Daarmee lijkt de komst van het omstreden gebedshuis – in elk geval voorlopig – van de baan.

De partijen in de Goudse gemeenteraad zijn verdeeld over de komst van de moskee. De stem van de ChristenUnie, die zich tot nu nog toe niet had uitgesproken over de kwestie, is doorslaggevend. Echter geeft fractievoorzitter Theo Krins aan dat er een wonder moet gebeuren wil de partij vóór stemmen.

“We hebben de plussen en minnen van het plan naast elkaar gelegd. De minnen zijn ver in de meerderheid”, geeft hij aan. Hiermee wordt een streep gezet door het ambitieuze en uiterst controversiële plan van het college om de leegstaande Prins Willem Alexanderkazerne in Gouda-Noord op te kopen en door te verkopen aan islamitisch centrum El Wahda. Het complex zou ook plaats moeten bieden aan speciaal-onderwijsschool De Ark en Gemiva.

“Wij gunnen de school een prachtige nieuwe huisvesting”, zegt Krins. “Maar het college heeft de merkwaardige keuze gemaakt om die huisvesting alleen mogelijk te maken in combinatie met een islamitisch centrum. Daar zijn de infrastructuur in Gouda-Noord en de parkeervoorzieningen niet tegen bestand. Daarnaast zijn er te veel losse eindjes als het gaat om de financiële consequenties van de aankoop.”

Het moskeebestuur heeft laten weten dat het op een andere manier zal proberen de kazerne te kopen en te verbouwen tot gebedshuis, als de raad de aankoop van de kazerne afwijst. Het rijk wil het gebouw, dat eigendom is van het ministerie van Defensie, verkopen. Het bestuur heeft tot nu toe ongeveer 2,5 miljoen euro verzameld. Die vooral afkomstig is van schenkingen van Goudse moslims.

Krins is woedend op het college. “Kennelijk waren er partijen die beloftes hadden gedaan aan de islamitische gemeenschap en ze koste wat kost wilden nakomen. Onder aan de streep is de hele stad er slechter van geworden.”

Bron: Ad.nl

Team al-Yaqeen
8 maart 2015