"Moge Allah je straffen"

4730

“Moge Allah je straffen”, na deze woorden van Kamerlid Öztürk zou het ingelaste PvdA-fractieberaad zijn ontploft. De woorden waren bedoeld voor zijn collega Marcouch, partijwoordvoerder over Integratie. Öztürk en zijn collega Kuzu weigerden zich te scharen achter de integratie-koers van minister Asscher en de fractie.

De PvdA’ers geven aan dat ze zelf uit de fractie zijn gestapt. De kamerleden zeggen door te gaan „tot de laatste snik”.

„Ze wilden niet aan de eisen van de fractie voldoen. Daarmee scheiden onze wegen”, legde PvdA-leider Samsom uit na urenlang spoedberaad.

Woedende PvdA collega’s eisten excuses vanwege de uitspraken van het tweetalover het integratiebeleid van minister Asscher (Sociale Zaken). Er werd tijdens de spoedvergadering een klemmend beroep gedaan op de twee om zich te voegen naar de fractiekoers. De kamerleden zeggen dat de PvdA hen een verklaring wilde laten ondertekenen waar ze niet achter stonden. „De partijtop probeerde ons monddood te maken”, aldus Kuzu. Ook meent hij dat „het debat (over integratie, red.) is verruwd en verrechtst.”

Bron: Telegraaf.nl

Team al-Yaqeen
15 november 2014