Mohammed Souroush, Ruben Gowricharn en Jan Jaap de Ruiter in nevelen gehuld

8593

Op 20 september 2018 heeft het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden, waar Stichting as-Soennah onderdeel van is, een verklaring uitgebracht waarin zij haar grote bezorgdheid uitsprak over het misleidend promotieonderzoek van de heer Soroush en de dubieuze praktijken van de universiteit van Tilburg. In dit onderzoek wordt ook stichting as-Soennah aangehaald.

In de drie jaar dat het onderzoek zou hebben geduurd, door dr. Jan Jaap de Ruiter omschreven als het meest omvangrijke onderzoek dat gedaan is naar het salafisme in Nederland, heeft Soroush volgens zijn logboek onze stichting twee keer bezocht. Voor een vermeend wetenschappelijk onderzoek is dit bizar weinig. Nog vreemder is dat bij navraag, niemand van onze stichting de heer Soroush blijkt te kennen of ooit te hebben gesproken of gezien.

Ook vragen wij ons af in hoeverre Soroush’ uitspraken, op basis van data die elders is verzameld, betrekking heeft op onze stichting. Dat het hem – onder begeleiding van Jan Jaap de Ruiter en Ruben Gowricharn – ontbreekt aan gedegen kennis van methodieken en technieken die nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek, blijkt wel uit de grote vraagtekens die prominente onderzoekers als dr. Joas Wagemakers, dr. Martijn de Koning, prof. dr. Thijl Sunier en prof. dr. Annelies Moors plaatsten bij zijn onderzoek. Zij hebben op een ijzersterke manier de pijnpunten van dit rammelende onderzoek blootgelegd.

Soroush heeft als ‘wetenschapper’ niet alleen uitspraken gedaan die niet te verifiëren zijn, maar ook nog eens een behoorlijk stigmatiserend effect hebben op de moslimgemeenschap in Nederland. Zijn uitspraken hebben vergaande gevolgen voor de sociale cohesie in Nederland. Het is daarom erg verontrustend om te zien dat sommige media, politici en overheden deze meneer podium bieden om zijn ongefundeerde beschuldigingen te verkondigen.

Het meest frappante is dat zowel Soroush als zijn promotors dr. Jan Jaap de Ruiter en prof. Ruben Gowricharn tot op heden niet hebben gereageerd. Dit staat in schril contrast met het gedrag van de beide heren van de afgelopen twee weken. Ze lieten toen geen enkele mogelijkheid onbenut om de heksenjacht op moslims in het algemeen en salafisten in het bijzonder extra op te drijven. Het is beschamend om dan nog te durven spreken van een ‘baanbrekend’ onderzoek.

Dat de heer Soroush met een proefschrift van dit soort kwaliteit heeft kunnen promoveren is toepasselijk voor de tijdgeest waarin we leven. Alles wat islam en moslims problematiseert, wordt bewust bejubeld en bezongen en wat een ander geluid geeft wordt genegeerd en weggehoond.

 

Bestuur stichting as-Soennah
24 september 2018