Moskeebestuurder vrijgesproken van terrorismefinanciëring

22571

Laarbi A. is vrijgesproken van terrorismefinanciëring in Syrië. De rechter acht niet bewezen dat hij met zijn Geleense stichting BabyCare goederen en geld heeft geleverd aan de Islamtische Staat (IS).

Laarbi was als vicevoorzitter en secretaris verbonden aan de Limburge Al Houda-moskee in Geleen. Ook de voormalig voorzitter, Stefan Z., van die moskee is donderdag vrijgesproken.
Martelaren en strijders
Het onderzoek naar de moskeebestuurders begon vanwege vermoedens over dubieuze geldstromen vanuit het buitenland naar de Geleense moskee. Echter had justitie hier nooit bewijs voor. Desondanks werd Stefan voor de rechter gebracht voor valsheid in geschrifte en witwassen. Hij zou hebben geknoeid met donateurslijsten van de moskee. De rechter heeft hem uiteindelijk vrijgesproken.
Volgens de opsporingsdiensten speelde Laarbi een nog kwalijkere rol. Ook hij zou hebben gerommeld met de moskee-administratie. Echter zou hij daarnaast via zijn stichting geld en goederen naar martelaren en IS-strijders hebben gesluisd. Zelf ontkent hij dat ten stelligste. Naar eigen zeggen wilde de Gelener slechts hulp bieden aan hulpbehoevende mensen in het betreffende gebied.
Onsympathieke sympathie
De rechter acht het aannemelijk dat Laarbi sympathieën heeft gehad voor IS. “Hoe onsympathiek en verwerpelijk dit ook mag zijn, het is niet strafbaar”, aldus de rechter donderdag. Voor een veroordeling is ook wettelijk bewijs nodig. Dat is er niet volgens de Roermondse rechtbank.
“Naar het oordeel van de rechtbank kan uit het dossier niet worden vastgesteld dat hulpgoederen specifiek zijn uitgedeeld aan kinderen van IS-strijders. Zelfs wanneer een deel van de goederen bij deze kinderen terecht is gekomen, kan dit als humanitaire hulp worden beschouwd.”
Oud onderzoek
Justitie eiste vorige maand een taakstraf van 120 uur voor Stefan en veertig maanden gevangenisstraf voor Laarbi, waarvan zes maanden voorwaardelijk. In die strafeisen werd rekening gehouden met de tijd die verstreken is sinds het onderzoek is begonnen. De start van dat onderzoek was in 2015. Begin 2017 was er een inval in de moskee.
Niet professioneel
Naast dat de rechter de aantijgingen als ongegrond heeft verklaard, gaf het justitie nog een veeg uit de pan na het uitspreken van het vonnis. “De rechtbank heeft onvoldoende betrokkenheid en professionalisme waargenomen in deze zaak. Er leek sprake van tunnelvisie. Hoe oninvoelbaar bepaalde sympathieën misschien ook zijn, alleen gedachtegoed is niet strafbaar.” Ook laakte de rechter ‘ongefundeerde beschuldigingen’.

Bron:  1Limburg.nl

Team al-Yaqeen