Moskeeën in Den Haag en omstreken verenigen zich in gebedstijden

12706

Moslims begeven zich ongeveer een halve eeuw in het Europese noordelijk halfrond. Zoals velen weten zijn de gebedstijden die moskeeën in dit gebied hanteren vooraf berekende tijden en is deze berekeningsmethode nog volop in ontwikkeling, in tegenstelling tot de Islamitische wereld waar de tijden al eeuwen lang stabiel zijn. Als moslimgemeenschap in Nederland hebben we te kampen met een discrepantie in die tijden: verschillende moskeeën hanteren verschillende tijden. Vooral in de zomermaanden waren deze verschillen extreem en dat zorgde voor allerlei problemen. Zo baden moskeeën op een ander moment dan anderen en kon er zelfs binnen één huishouden verschil zijn in de momenten van Soehoer en Iftaar (tijdens de Ramadan).

Hier moest uit religieuze verantwoordelijkheid verandering in komen, aangezien het hier onze voornaamste daden van aanbidding treft. Stichting as-Soennah heeft toen op basis van eigen onderzoek, door navraag bij specialisten en eigen observaties, een eigen gebedstijdenkalender gehanteerd. Maar ook deze conflicteerde met de gebedstijden van andere moskeeën.

In de loop van de afgelopen jaren heeft de stichting zijn interesse en inspanning op dit vlak doorgezet. Bijna ieder jaar werden er stappen ondernomen om tot een meer nauwkeurige berekening van de gebedstijden te komen. Dit werd ook gedaan om zeker te zijn van ons werk en om te kijken of er enige consensus hierover te bereiken viel tussen de verschillende islamitische organisaties in West-Europa.

In 2018 besloten een aantal moskeeën om samen IZA (Islamitisch Centrum Aken) te benaderen, nadat de moskeeën hun berekeningsmethode onder ogen kregen. IZA wordt gezien als autoriteit op dit gebied, mede gezien hun lange ervaring, contacten met comités van geleerden en ook vanwege hun ligging in Duitsland. Zij liepen dus ook tegen dezelfde problemen aan als wij. Vele moskeeën baseren zich sinds 1982 ook al op hun verouderde berekeningen. Aanleiding tot het recente onderzoek waren de vele verzoeken van moskeeën en islamitische Europese instituten om de tijden nog eens onder de loep te nemen.

IZA concludeerde in haar recente onderzoeksresultaten dat de eerder gehanteerde tijden bijgesteld moesten worden. De methode die hierbij gebruikt werd is zo nauwkeurig, dat we met zekerheid hiervan uit kunnen gaan. Alle factoren – zowel religieus, astronomische als geografisch – die in ogenschouw werden genomen, gaven een heldere uitkomst en duidelijke oplossingen voor de eerdergenoemde problemen die met name in de zomermaanden[1] speelden (ingang tijdstip van ʿIshaa’ en Fadjr). Hierdoor besloten de betrokken moskeeën in Den Haag en omstreken zich te verenigen en met z’n allen deze tijden voortaan te gebruiken.

Vanaf dit moment sluiten onze gelederen zich dus op dit front en hebben wij gezamenlijk besloten ons hierin te verenigen en dit vanaf nu te hanteren. Een overwinning en vooruitgang op zich voor de moslimgemeenschap.

Moge Allah de moslimgemeenschap verenigen en succesvol maken in het wereldse en het Hiernamaals.

Stichting as-Soennah

Team al-Yaqeen

25 januari 2019

[1] De kenmerken van de ingangstijden van de gebeden ontbreken bij de grijze nachten tijdens de zomer (halverwege mei tot eind juli.) Daarom zijn die moeilijk te bepalen.