Moskeeën doelwit van agressie

3573

Bekladding, een steen door de ruit of een varkenskop op de stoep. Veel van de Nederlandse moskeeën waren de afgelopen tien jaar mikpunt van agressie. De meeste incidenten werden nooit opgelost, aldus onderzoekster Ineke van der Valk. Zij doet al enkele jaren onderzoek naar geweld tegen moslims en moskeeën. Zij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Volgens een rondvraag bij moskeeën heeft twee derde ervaring met zulke agressie. Meestal uitte dit zich in de vorm van ingegooide ruiten (65%) en soms in de vorm van brandstichting of bekladding (beiden ongeveer 30%). Enkele gaven aan een dood schaap of varken op de stoep te hebben aangetroffen. In 2013 vonden minstens 15 incidenten plaats.

De meting is niet perfect, geeft Van der Valk toe. De enquête liet zij verspreiden door koepelorganisaties en hiervan kreeg zij er 70 ingevuld terug. Of de moskeeën die niet reageerden ook mikpunt zijn van geweld is onduidelijk.

Van de moskeeën die deelnamen aan het onderzoek en doelwit waren van geweld, stapte 90% naar de politie. “In veel gevallen deed de politie niets of kwam ze pas na verloop van tijd in actie. In twee derde van de gevallen werden de daders niet gevonden”, aldus Van der Valk.

Veel incidenten worden niet gemeld in de media. Dit komt doordat moskeebesturen er veelal geen ruchtbaarheid aan willen geven. Zo werden van de 70 incidenten er maar 11 aan de pers gemeld. Veel moskeebestuurders vrezen dat media-aandacht kan leiden tot meer agressie. Van der Valk: “Ze gaan liever in op positieve ervaringen, zoals goede samenwerking met buurt- en dorpsgenoten. Dat lijkt hen constructiever.”

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat moskeeën tussen 2005 en 2010 maar liefst 117 keer doelwit waren van agressie. Dit is in vergelijking met andere landen relatief vaak. De Verenigde Staten telden in dezelfde periode slechts 42 incidenten. In 99 van de Nederlandse gevallen kon de politie de daders niet opsporen.

De cijfers die Van der Valk nu bekendmaakt zijn een tussenrapportage; tegen het eind van het jaar presenteert ze het eindonderzoek.

Bron: Trouw.nl

Team al-Yaqeen
10 oktober 2014