Moslima mag mannelijke hand weigeren

5008

Werkgevers mogen Islamitisch (en anderszins religieus) personeel niet verplichten mannen de hand te schudden als begroeting. Als een vrouw vanuit (bijvoorbeeld) Islamitische geloofsoverwegingen een uitgestoken hand weigert, dan is dat geen discriminatie tegenover de man. Dit zegt het College voor de Rechten van de Mens.

De zaak was aangespannen nadat een vader geen hand kreeg van een GGD-medewerkster in tegenstelling tot zijn echtgenote en zoontje, die onderzocht werd bij de GGD. De GGD-medewerkster gaf de man als reden dat ze vanwege haar Islamitische geloof zijn hand niet mocht schudden. Dit kon echter niet voorkomen dat de man zich gediscrimineerd voelde en naar het College voor de Rechten van de Mens stapte.

Dilemma

Dit College heeft de man vorige week in het ongelijk gesteld. Het College is van mening dat er ook manieren zijn om iemand respectvol te begroeten zonder het schudden van de hand. Volgens het vonnis staat de GGD voor een dilemma: de vrouw verplichten mannen de hand te schudden is discriminatie op basis van geloof. Dit terwijl de vrouw toe te staan mannelijke handen te weigeren discriminatie is op grond van geslacht.

Het College heeft het grondrecht van de vrouw zwaarder laten wegen, omdat zij de man netjes uitleg gaf waarom zij de hand weigerde en haar dienst als GGD-medewerkster gewoon verleende.

Bron: Spitsnieuws.nl

Team al-Yaqeen
16 juli 2015