Moslimgemeenschap aangevallen door neonazi’s

13545

Vanochtend is stichting as-Soennah door  neonazi’s van Pegida op een verschrikkelijke manier aangevallen. Wij zijn in het verleden vaker slachtoffer geweest van haat en bedreigingen uit neonazistische hoek, maar nooit eerder op een angstaanjagende wijze als deze.

Vanochtend vroeg, op het moment dat er tientallen gelovigen in de moskee aanwezig waren voor het ochtendgebed en vlak voordat kinderen Koranonderwijs volgen, hebben leden van Pegida op lafhartige wijze onze moskee ontheiligd. De neonazi’s hebben aan de moskeegevel een afschuwelijk spandoek opgehangen. Gezien de eminente status van de Profeet (vrede zij met hem) voor ons als moslims, willen wij benadrukken dat wij niet lichtzinnig doen over de teksten. Op het spandoek zijn de teksten “Mohammed is een kindern**ker” en “de Koran is vergif” te lezen. Alsof de teksten niet dreigend genoeg zijn, hebben deze rechtsextremisten een Arabisch uitziende mannequin, half ontbloot, met een babypop rond de schaamstreek naast het spandoek geplaatst. Het is maatschappelijk dermate belangrijk dat bekend moet worden dat de veiligheid van de moslimgemeenschap in dit land steeds meer in het gedrang komt. De terughoudendheid en bijna lakse houding van de verantwoordelijke autoriteiten om op te treden tegen moslimhaat, vormen een vruchtbare bodem voor neonazistisch geweld. Wij beschouwen deze weerzinwekkende daad dan ook als een regelrechte aanval op de hele moslimgemeenschap en de godsdienstvrijheid.

Het is onacceptabel dat lokale en landelijke overheden nog steeds geen verantwoordelijkheid nemen om moslims beter te beschermen. Hoe anders is de situatie bij de bestrijding van antisemitisme, terwijl moslimhaat een minstens even groot probleem vormt. De moslimgemeenschap geeft al jaren aan dat kwaadaardige groeperingen als Pegida een evident gevaar vormen voor de sociale cohesie en rechtsstaat in Nederland.

Wij vragen ons af wat er moet gebeuren, alvorens deze overheden adequaat gaan handelen? Moet er echt eerst een dodelijke terreuraanslag plaatsvinden? De gevolgen en verantwoordelijkheid van een dergelijke aanslag dienen dan ook gelegd te worden daar waar het hoort, namelijk bij die partijen die over de openbare orde en veiligheid gaan.

Stichting as-Soennah