Moslimhaat is het nieuwe kwaad

5815

Afgelopen vrijdag heeft de Haagse as-Soennah moskee een dringende oproep gedaan aan ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers om moslimhaat hoger op de politieke agenda te zetten. Dit naar aanleiding van zijn oproep om antisemitisme zwaarder te straffen. De inkt was nog niet opgedroogd of diezelfde vrijdagnacht is geprobeerd een moskee in Drachten in brand te steken. De moslimgemeenschap in Nederland ziet dit als een terreuraanslag gericht tegen onschuldige burgers.

Het is beangstigend om te zien en te ervaren dat onze volksvertegenwoordigers, zowel op lokaal als op landelijk niveau, oorverdovend stil zijn over wat er in Drachten is gebeurd. Ook de gevestigde media heeft hier geen aandacht aan besteed, terwijl de terreuraanslag vlak voor het vroege ochtendgebed heeft plaatsgevonden. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, maar het had anders kunnen aflopen…

Meerdere moskeeën hebben de afgelopen tijd te maken gehad met bedreigingen en geweld. Wij zien niet alleen een intensivering in het aantal (gewelds)incidenten, maar deze beginnen ook steeds gevaarlijkere vormen aan te nemen, getuige de verscheidene brandstichtingen in het land. In onze gesprekken met de bevoegde autoriteiten hebben wij meermaals onze zorgen geuit over de toenemende moslimhaat.

Wij moeten helaas vaststellen dat de bevoegde autoriteiten in onvoldoende mate maatregelen treffen om haat en geweld tegen moslimburgers te voorkomen. De overheid stelt zich te afwachtend op, wat de rechtsextremisten en xenofoben in hun overtuiging sterkt om door te gaan en hun gewelddadigheden op te voeren. In tegenstelling tot de bevoegde autoriteiten, zijn wij wel van mening dat de dreiging ernstig genoeg is om passende maatregelen te treffen. De aanvallen op moskeeën zijn niet weg te zetten als slechts baldadigheid, maar zijn een regelrechte aanval op onze rechtsstaat en alles waar wij in Nederland voor staan. Wanneer (religieuze) minderheden zich niet veilig en thuis kunnen voelen in ons land, dan begeven wij ons op een hellend vlak.

Wij roepen de verantwoordelijke ministers van Justitie en Veiligheid en SZW op moslimhaat te prioriteren en met een heldere set aan maatregelen te komen. Moslimhaat is onder geen enkele omstandigheid acceptabel. Het is twee over twaalf en wij mogen absoluut niet wachten tot er daadwerkelijk dodelijke slachtoffers vallen.

Ondertekend door:

SIORH (Samenwerking Islamitische Organisaties Haaglanden)
SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond)
SMBZ (Samenwerkingsverband Moskeebesturen Brabant en Zeeland)
FIO (Federatie Islamitische Organisaties)
G4 (G4 Moskeeën)
SMUO (Samenwerking Moskeeën Utrecht en Omstreken)
FIO (Federatie Islamitische Organisaties)
CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid)
SMNL (Samenwerking Moskeeën Noord-Limburg)