Moslimomroep interviewt Aboe Ismail over "Koranvertaling"

11325

De Moslimomroep (MO) heeft Aboe Ismail geïnterviewd over de nieuwe ‘Koranvertaling’ van hem en zijn studenten.

Imam en islamdocent Aboe Ismail laat onder meer weten dat dit boek met de uiterste zorg is samengesteld. Er is nauw contact geweest met geleerden die gedurende het proces hebben geadviseerd, de bekendste en betrouwbaarste Tafsierboeken zijn geraadpleegd en de betekenissen van de Koran zijn op basis hiervan geïnterpreteerd. Deze context is duidelijk op te maken uit de extra bijgevoegde teksten die tussen haakjes staan in de verzen.

Dit maakt het voor de lezer makkelijker te volgen en correct te begrijpen. Ook controversiële verzen en verzen die vaak door extremisten uit hun verband worden gerukt, zijn nu goed te begrijpen en uit te leggen. Maar, zegt Aboe Ismail, het daadwerkelijke genot van het lezen van de Koran blijft alleen in het Arabisch te vinden.

Lees het volledige interview hier.

Team al-Yaqeen
30 januari 2014