Moslimorganisaties willen vervolging Wiersma om schending grondwet

9324

Verschillende moskee-organisaties zijn voornemens aangifte te doen tegen minister Dennis Wiersma van onderwijs. Dit vanwege het handelen in strijd met de grondwet.

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (Spior) en enkele andere regionale moskeekoepels menen dat onderwijsminister Wiersma in strijd heeft gehandeld met de grondwet. Daarbij zou hij zich schuldig gemaakt hebben aan discriminatie bij de uitoefening van zijn ambt, groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie.

Het gaat de moskee-organisaties om een aankondiging van Wiersma vorige maand. De Minister zei dat het voor de onderwijsinspectie mogelijk moet worden om op religieuze weekendscholen maatregelen te nemen als er signalen van misstanden zijn.

Als één van de redenen noemde Wiersma een onderzoek van Nieuwsuur en NRC uit 2019. Daaruit zou naar voren komen dat zeker vijftig moskeescholen onder invloed staan van het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. Op verschillende plekken zouden kinderen leren om de Nederlandse ‘ongelovige’ samenleving af te wijzen, en dat homoseksuelen de doodstraf verdienen.

Een woordvoerder van Spior geeft aan dat Wiersma met zijn plan in strijd met de vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging handelt. “Je kan niet met beleidsvoorstellen komen die haaks staan op de grondwet”, aldus de woordvoerder.

Volgens Spior legt Wiersma willens en wetens negatieve adviezen over zijn plan naast zich neer. Vorige week meldde NRC dat de minister ‘informele’ scholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen, maar dat zijn eigen ambtenaren, de landsadvocaat en de inspectie zelf tegen dit voorstel waren. Die ambtenaren wezen Wiersma erop dat de voorstellen hoogstwaarschijnlijk onhaalbaar, onuitvoerbaar en ongrondwettelijk zijn, aldus het artikel in NRC.

De moskeebestuurders die  aangifte willen doen zeggen meer dan tweehonderd moskeeën en islamitische organisaties te vertegenwoordigen.

Bron: Trouw.nl

Team Al-Yaqeen