Moslims voelen zich steeds onveiliger in Nederland

3526

Een meerderheid van de Nederlandse moslims heeft de afgelopen vijf jaar een minder gevoel van veiligheid gekregen. Dit is de conclusie van het burgerinitiatief Meld Islamofobie in een nieuw rapport.

In het onderzoek, dat onder 337 Nederlandse moslims is uitgevoerd, gaf 91 procent aan de afgelopen vijf jaren te maken te hebben gehad met fysiek of verbaal geweld. Zij geven aan geconfronteerd te zijn met bijvoorbeeld geweld in het openbaar vervoer of opmerkingen online, op straat en op de werkvloer. Ook gaf 39% aan meer dan vijf van dit soort situaties te hebben ondervonden alleen al in het jaar 2018.

Van de 91% die dit soort ervaringen hebben meegemaakt, beweert driekwart dat ze zich in de afgelopen vijf jaar onveiliger zijn gaan voelen. Ook stelt bijna de helft van deze moslims aan zich niet vrij te voelen hun geloof te uiten. Een even groot deel is bang dat hem of haar iets zal overkomen. Een grote meerderheid maakt zich zorgen over de toekomst in Nederland.

Lees de volledige column op: Dekanttekening.nl

Team al-Yaqeen