Moslims willen in Nederland begraven worden

7201

Waar de eerste generatie moslims in Nederland de voorkeur had in het land van herkomst te worden begraven, wil de nieuwe generatie moslims dit liever in Nederland hebben. Mits de islamitische rituelen in acht kunnen worden genomen. Dit concludeert Forra de Jong in haar masterthesis in opdracht van de werkgroep Islamitische Begraafplaatsen (ISBP) Brabant.

De eerste generatie moslims koos voor repatriëring om zo van een islamitische begrafenis verzekerd te zijn. Hiervoor hebben ze zich meestal aangesloten bij een uitvaartfonds dat gespecialiseerd is in het begraven in het land van herkomst.

Voor een islamitische begrafenis is een aantal voorschriften van belang. Zo dient de begrafenis zo snel mogelijk plaats te vinden en wordt de overledene op de rechterzijde met het gezicht naar Mekka begraven. Daarnaast dient de grafrust “eeuwig” te zijn en het graf niet na een aantal jaren geruimd te worden.

Sinds 1991 kan er door een aantal wijzigingen in de wet aan een aantal van die voorwaarden worden voldaan. In diverse steden bestaat de mogelijkheid tot islamitisch begraven. Er worden echter slechts duizend moslims per jaar in Nederland begraven. Uit het onderzoek blijkt dat 22% van de ondervraagden in West-Brabant liever in Nederland begraven wil worden. Zij voelen zich thuis in Nederland en geven aan dat het voor nabestaanden een praktischere oplossing is dan repatriëring. De verwachting is dan ook dat de behoefte aan islamitische begraafplaatsen in Nederland zal toenemen.

Uitvaartfondsen, overheden en moslimorganisaties moeten zich richten op het verbeteren van de communicatie en het beter afstemmen van vraag en aanbod van islamitische begraaffaciliteiten.

Bron: Nieuwsbank.nl

Team al-Yaqeen 10 juni 2013