Moslimstudentes spannen rechtszaak aan om praktijkles

4041

Twee islamitische studentes geneeskunde hebben een zaak aangespannen tegen het Erasmus MC bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. De moslima's kregen van de universiteit geen vrijstelling voor een praktijkonderdeel van het vak praktische klinische vaardigheden.

Alle studenten geneeskunde dienen voor dit vak een onderzoek uitvoeren op studiegenoten en moeten zelf ook uit de kleren. Dit stuitte op bezwaren bij de studentes die dit niet wilden.

Aanvankelijk wilden zij vrijstelling voor dit onderdeel. Echter werd dat van de hand gewezen. Eén van de studentes heeft inmiddels het vak afgerond, maar wil dit alsnog voor haar geloofsgenoten aanvechten bij het College van Beroep.

Begrip en inzicht

"Het is belangrijk dat studenten geneeskunde niet alleen kennis opdoen uit boeken," zegt woordvoerder David Drexhage van het Erasmus MC. "De studenten moeten ook ervaren hoe een onderzoek voelt voor een patiënt. Dat bevordert het begrip en inzicht." Volgens Drexhage worden studenten tijdens de inschrijving al op de hoogte gebracht dat dit onderdeel verplicht is.

De verwachting is dat het College van Beroep over 6 weken uitspraak doet. Erasmus MC houdt vol dat een beslissing in het voordeel van de studentes ingrijpende gevolgen heeft voor het vak, waarin studenten gedoceerd krijgen een lichamelijk onderzoek uit te voeren. Er zijn meer studenten die zich er niet gemakkelijk bij voelen.

Bron:Ad.nl

Team al-Yaqeen
24 maart 2015