NCTV moet rectificeren

23011

Het gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de islamitische belangenorganisatie Muslim Rights Watch Nederland (MRWN) niet langer in verband mag brengen met extremisme en het verspreiden van ondemocratisch gedachtengoed. De NCTV is voor het eerst gedwongen te rectificeren en bijna 6.000 euro aan proceskosten te vergoeden.

De NCTV werd door Muslim Rights Watch Nederland voor de rechter gedaagd nadat de organisatie in oktober 2020 was opgedoken in een ‘dreigingsbeeld’, een invloedrijk halfjaarlijks rapport over radicalisering en terrorisme. In het hoofdstuk ‘extremisme, radicalisering en polarisatie’ werden de groepsleden omschreven als ‘politiek-salafistische aanjagers’ die ‘onverdraagzaam, anti-integratief en antidemocratisch gedachtengoed’ zouden verspreiden.

Deze beschuldigen zijn door MRWN altijd ontkend. De belangenorganisatie fungeert weliswaar als zelfverklaarde ‘waakhond voor de islamitische gemeenschap’, maar verklaart voor verdraagzaamheid en participatie in de samenleving te staan. De actiegroep voelde zich ‘voor rotte vis uitgemaakt’ en meende ‘gecriminaliseerd’ te worden.

‘Geen steun in de feiten’

In een kort geding van december 2020 werd een rectificatie geeist, maar daar ging de rechtbank destijds niet in mee. Volgens de opmerkelijke rechterlijke uitspraak had het NCTV-rapport ‘parlementaire immuniteit’, omdat de analyse naar de Tweede Kamer was verstuurd.

Dat vonnis is deze week door het gerechtshof vernietigd. Doordat het rapport ook op de website van NCTV werd gepubliceerd, vallen de uitlatingen over de moslimorganisatie namelijk niet onder enige immuniteit.

Ook inhoudelijk oordeelt de rechtbank ten faveure van MRWN. De gewraakte passage is volgens de rechter ‘inderdaad onrechtmatig’, omdat een ‘ongunstige indruk van de stichting wordt gewekt die geen steun vindt in de feiten’. Het is ‘onvermijdelijk’ dat mensen dankzij de vermelding in het NCTV-rapport op hun hoede zullen zijn, en aannemelijk dat het ‘personen en organisaties ervan zal weerhouden om met de stichting samen te werken’.

‘Misverstand’

Het is niet de eerste keer dat de terrorismebestrijder terugkomt op eerdere dreigingsbeelden. Zo suggereerde de NCTV in het verleden dat Kick Out Zwarte Piet en Farmers Defence Force extremistische organisaties waren. Na bezwaren van de organisaties meldde de NCTV dat het in beide gevallen ging om een ‘misverstand’.

Bron: Volkskrant.nl

Team al-Yaqeen