Nederlandse moslims steeds religieuzer

10194

Moslims in Nederland zijn de afgelopen jaren steeds religieuzer geworden. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Voor veel van hen, waaronder ook de jongeren, is het geloof een belangrijk deel van het leven.

Het aantal mensen dat in de afgelopen 10 jaar het gebed verrichten en de moskee bezoeken is toegenomen. Het deel dat helemaal niet bidt is gering. Het moskeebezoek is bij beide generaties toegenomen.

Ook het percentage moslima’s dat een hoofddoek is gaan dragen, is sterk toegenomen. Een zeer groot deel van de moslims eet (bijna) altijd halal. Het overgrote deel van de Marokkaanse moslims (87%) vast alle dagen tijdens de ramadan, dit geldt voor iets meer dan de helft (55%) van de Turkse moslims.

Het moslim-zijn was in 2006 belangrijk voor moslims. Dat was in 2015 nog onverminderd het geval. Een zeer groot deel geeft aan dat het geloof een zeer belangrijk deel is van henzelf.

Het beeld van de Nederlandse samenleving is onder alle moslimgroepen, uitgezonderd de groep van seculiere moslims, niet heel positief. Ook delen zij de perceptie van een niet al te positief en soms vijandig maatschappelijk klimaat. Echter wordt onder geen van de moslimgroepen het gebruik van geweld voor het geloof sterk onderschreven.

Lees meer over het onderzoek op: SCP.nl

Team al-Yaqeen
8 juni 2018