NIDA gaat boetes van nikabdraagsters betalen

8106

Vrouwen die beboet worden voor het dragen van een gezichtssluier waar dit niet is toegestaan, kunnen een beroep doen op de politieke partij NIDA. De op Islam geïnspireerde partij biedt aan om de boetes te betalen en beschouwt het verbod, dat vanaf 1 augustus ingaat, als een inbreuk op de vrijheid van godsdienst. Vanaf die datum is het in Nederland verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het openbaar vervoer, scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Deze maatregel raakt vooral de ongeveer 200 tot 400 Nederlandse vrouwen die een nikab dragen, een sluier die alleen de ogen niet bedekt. De boete op overtreding van deze wet bedraagt €150.

Het gaat de Haagse fractievertegenwoordiger van NIDA, Cemil Yilmaz, om de vrouwen uit heel Nederland die zelf  de keuze maken voor de gezichtssluier. “Hoe ver ook iemands manier van geloven van jou af staat, het is ieders individuele vrijheid om te kiezen welke kleding hij draagt.” Ook zegt hij: “Er wordt gedaan alsof deze vrouwen de veiligheid in gevaar zouden brengen. Ik ken er twee – en ik kan je zeggen dat de manier waarop zij worden weggezet niet strookt met de werkelijkheid.”

Omstreden

NIDA opent een speciaal rekeningnummer van waaruit de boetes betaald zullen worden. Mochten de kosten te hoog worden, dan volgt een crowdfundingsactie. Yilmaz kwam hierop nadat burgemeester Krikke van Den Haag vorige week liet weten dat zij het verbod wel gaat handhaven, in tegenstelling ot de steden Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Zij gaven eind vorig jaar te kennen dat ze de handhaving geen prioriteit zullen geven.

Het verbod is omstreden. Zo oordeelde de Raad van State vorig jaar dat het overbodig is en een inbreuk is op de godsdienstvrijheid. Ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International en het College voor de Rechten van de Mens spraken zich uit tegen het verbod. Toch oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in 2014 dat het Franse verbod, dat nog verder gaat – daar zijn gezichtssluiers ook niet toegestaan op straat – niet strijdig is met de mensenrechten. En vorig jaar velde ze eenzelfde oordeel over het Belgische verbod.

Drie ton aan boetes

Al in 2010 bood de Frans-Algerijnse zakenman en activist Rachid Nekkaz aan om boetes te betalen voor vrouwen die te maken krijgen met Europese verboden op gezichtssluiers. Hij reserveerde er twee miljoen euro voor. Hij geeft aan inmiddels 542 boetes in acht landen te hebben betaald, ter waarde van een bedrag van €300.000.

Yilmaz liet zich bij zijn plan inspireren door Nekkaz. Maar hij wilde niet leunen op zijn aanbod. “We waarderen zijn initiatief. Maar we vinden dat de verantwoordelijkheid hiervoor in Nederland zelf ligt.” NIDA neemt voor het betalen van deze boetes überhaupt geen geld aan uit het buitenland, zegt Yilmaz. “Dit is een Nederlands probleem, en we gaan er gewoon van uit dat we dat hier met elkaar kunnen oplossen.”

Het volledige artikel is te lezen op: Trouw.nl

Team al-Yaqeen