Noodklok over discriminatie op de arbeidsmarkt

2382

Het moet afgelopen zijn met de praktijken dat werkgevers allochtonen niet uitnodigen voor een sollicitatiegesprek vanwege een andere afkomst of andere achternaam. PvdA, SP, CDA en D66 luiden de noodklok na een aantal verontrustende rapporten over discriminatie op de arbeidsmarkt.

"Het is nu echt tijd om in actie te komen. We moeten af van het idee dat we een inschatting van de capaciteiten van mensen kunnen maken op basis van hun achternaam", aldus PvdA-Kamerlid Roos Vermeij.

Sadet Karabulut van de SP voegt daaraan toe: "Het kabinet wil alle misstanden aanpakken, behalve discriminatie. Hoeveel onderzoeken moeten er nog verschijnen?"

D66'er Steven van Weyenberg maakt zich zorgen om de groeiende ongelijkheid in de samenleving die door discriminatie op de arbeidsmarkt wordt veroorzaakt. "Tienduizenden jongeren komen niet aan een baan omdat ze een kleurtje, een andere naam of een ander geloof hebben."

CDA-Kamerlid Pieter Heerma stelt dat "discriminatie echt een probleem is. Onderzoeken bevestigen dat er onderscheid gemaakt wordt".

Minder kans

Vandaag wordt door de Tweede Kamer gedebatteerd met minister Lodewijk Asscher over het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit juni 2015 naar discriminatie van Haagse allochtonen.

Daaruit zou blijken dat autochtonen met dezelfde kwalificaties anderhalf keer meer kans maken op een succesvolle sollicitatie dan Nederlanders met een Hindoestaanse achtergrond, en bij Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond is die kans zelfs twee keer zo groot.

PvdA, SP en D66 menen dat de tijd rijp is voor een mentaliteitsverandering bij bedrijven en met name op de personeels- en HR-afdelingen. 

Trainingen

Trainingen zouden bedrijven bewust moeten maken van het belang van diversiteit, maar er moet ook hard worden opgetreden als er sprake is van discriminatie.

In een poging om de arbeidsmarktdiscriminatie aan te pakken kondigde Asscher eerder aan dat bedrijven die strafrechtelijk vervolgd zijn voor discriminatie niet meer in aanmerking komen voor overheidsopdrachten.

De partijen constateren dat de maatregel weinig effect blijken te hebben. "Hoeveel bedrijven zijn er uitgesloten van overheidsopdrachten? Nul", zegt Van Weyenberg.

Laagdrempelig

Ook stellen de partijen vast dat arbeidsmarktdiscriminatie, al dan niet onbewust, niet slechts door de overheid bestreden kan worden. Wel is het belangrijk dat de overheid een norm stelt en dat kan in duidelijkere bewoordingen. "Een premier die dan zegt dat je je als afgewezen allochtoon maar moet invechten en zegt: "dat is jouw probleem", helpt daar niet bij", aldus Karabulut.

Verruwing debat

Samen met collega-Kamerlid merkt Van Weyenberg merkt zij dat de verruwing van het politieke debat bijdraagt aan een sfeer van intolerantie tegenover Nederlanders die er anders uitzien of een andere achternaam hebben en dat klimaat sijpelt door op de arbeidsmarkt.

"Uitspraken als minder-minder-Marokkanen en de toon in het vluchtelingendebat versterkt het negatieve klimaat", merkt Van Weyenberg op. "Dat soort politiek zet mensen weg op basis van kleur of geloof." Desondanks is hij optimistisch. "Ook in dit negatieve klimaat waar er tegenstellingen worden gecreëerd, zie ik Nederlanders die het gaan maken."

Blijf knokken

Tegen de sollicitanten die vanwege hun afkomst, huidskleur of religie niet aan een stageplek of een sollicitatie komen heeft hij de volgende boodschap: "Geef niet op. Doe aangifte of ga naar het College van de Rechten van de Mens als er wordt gediscrimineerd."

Dat is ook de boodschap van de SP. "Meld discriminatie bij ons Kamerleden en blijf knokken." Karabulut roept sollicitanten op om werkgevers die zich schuldig maken aan discriminatie hiermee te confronteren. Dat kan bij het bedrijf zelf, of in de openbaarheid via de media.

VVD-Kamerlid Anouchka van Miltenburg, die het woord voert over dit onderwerp, was niet bereikbaar voor commentaar. Via een woordvoerder laat zij weten het voorstel om uitspraken van het College van de Rechten voor de Mens en de arbeidsinspectie te betrekken bij het uitsluiten van bedrijven geen goed plan te vinden.

Later vandaag bleek echter dat de Kamer niet tevreden  is over de plannen van Asscher om discriminerende bedrijven te sanctioneren.

Bron: NU.nl

Team al-Yaqeen
18 februari 2016