Offerfeest op 4 oktober 2014!

6783

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met het zegel der Profeten en Boodschappers, Mohammed, en met zijn familieleden en al zijn metgezellen.

Bij deze willen delen wij mee dat morgen, donderdag 25 september 2014, de eerste dag van de islamitische maand Dhoel-Hidjjah is. Dat betekent dat de dag van cArafah op vrijdag 3 oktober 2014 is. Zaterdag 4 oktober is het dan dus cIed ul-Adhaa (het Offerfeest).

Dit voorgaande is gebaseerd op een officiële bekendmaking van het Hooggerechtshof van Saudi Arabië.

Het behoort tot de Gunsten van Allah dat er gezegende tijden aanbreken. De eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hidjjah behoren tot deze gezegende tijden. Tijden waarin de beloningen tot ongekende hoogtes rijzen. Daarom dient de moslim de komende dagen en nachten te vullen met daden van aanbidding zoals het gebed, vasten, liefdadigheid, het reciteren van de Koran, het bezoeken van de familieleden, enz.

Ook is het bekend dat het vasten van de dag van cArafah, de negende dag van Dhoel-Hidjjah, een aanbevolen Soennah is voor de moslims. Zo zei de Profeet (vrede zij met hem) over het vasten van deze dag: “Ik reken op (de Beloning van) Allah, opdat Hij de zonden van het voorgaande en komende jaar zal kwijtschelden.”

(Moeslim)

En natuurlijk moeten wij het brengen van een offer op de tiende dag niet vergeten. Dit is een daad die zeer geliefd is bij Allah. Iemand die van plan is om te slachten, wordt door de Profeet opgedragen om vanaf de eerste dag van Dhoel-Hidjjah zich te onthouden van het afknippen van zijn haren en nagels.

Het cIed-gebed zal dit jaar met de Wil van Allah plaatsvinden in ons moskeegebouw aan de Fruitweg 5 te Den Haag om 08:30 uur. Er is plaats voor maar liefst ruim 3.000 moskeebezoekers.

Geliefde broeders en zusters, haast je dus tot het goede en laat deze mooie dagen niet onopgemerkt aan je voorbijgaan. En vergezel ons tijdens het cIed-gebed om samen een dag tegemoet te gaan vol aanbidding, vreugde en festiviteiten. En vergeet natuurlijk niet om de kinderen mee te nemen, opdat zij deze feestelijkheden geheel meemaken.

Wij vragen Allah tot slot om Zijn Zegeningen uit te spreiden over onze Profeet Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en de algehele moslimgemeenschap.

Bestuur stichting as-Soennah
24 september 2014