Ontucht vermomd als tijdelijk huwelijk

24339

Binnen alle geloofs- en levensovertuigingen heb je figuren die misbruik maken van de goedgelovigheid van mensen om hun eigen lusten en verlangens te behartigen. Een voorbeeld daarvan is het zogenaamde tijdelijke huwelijk, ook wel ‘plezierhuwelijk’ genoemd. Vrouwen worden onder het mom van het geloof als een stuk vlees behandeld dat van de ene man naar de andere wordt doorgegeven.

Vandaag publiceerde RTL Nieuws een artikel naar aanleiding van het Zweeds onderzoeksprogramma ‘Uppdrag Granskning’ dat onderzoek deed naar de praktijk van tijdelijke huwelijken die bij sjiieten voorkomt.

Binnen de Islam wordt dit gebruik als ontucht aangemerkt. Een huwelijk is namelijk alleen geldig als alle voorwaarden van een huwelijk in acht worden genomen. Meer informatie over het verbod op het genotshuwelijk is hier te lezen.

Team al-Yaqeen
24 mei 2022