Onverdoofd slachten verzoenen met godsdienstvrijheid

3674

De vertegenwoordigers van de erkende Belgisch-christelijke erediensten, onder hen ook kardinaal Jozef de Kesel, vroegen donderdagavond respect voor het fundamentele recht op godsdienstvrijheid. In beide landsdelen wordt een debat gevoerd over het onverdoofd slachten.

In Vlaanderen heeft de politieke meerderheid een wetsvoorstel klaarliggen over onverdoofd slachten. Dat wordt nog voor het reces in het parlement behandeld, zodat een verbod vanaf 1 januari 2019 mogelijk wordt.

Het Waalse parlement heeft vorige week gestemd voor een verbod op ritueel onverdoofd slachten vanaf 1 september 2019.

In een gezamenlijk persbericht stelden de vertegenwoordigers van de erkende christelijke erediensten in België dat de kritiek op onverdoofd slachten “geen dekmantel mag vormen voor een discours van misprijzen voor de levenswijze en spijswetten van onze joodse en islamitische medeburgers”.

Ook wijzen zij erop dat er naast het ritueel slachten “nog heel wat andere problematische punten zijn in de voedingsindustrie en de vleesverwerkende nijverheid die, gezien de schaal ervan, minstens evenveel prioriteit verdienen”.

“Wij vragen dat politici en beleidsmakers de verzuchtingen van de betrokken erediensten ernstig nemen en procedures uitwerken die hygiëne, volksgezondheid en dierenwelzijn zo goed mogelijk verzoenen met het fundamentele recht op godsdienstvrijheid”, zo schrijven de vertegenwoordigers.

Bron: Demorgen.be

Team al-Yaqeen
15 mei 2017