|
13:48
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:50
Middel 6
05:23
Middel 5
13:48
Middel 2
18:03
Middel 4
21:57
Middel 3
23:30
Alle gebedstijden
ʿAashoeraa’ valt op 8 augustus 2022

Zaterdag 30 juli was de eerste dag van de islamitische maand Moeharram. Dit betekent dat het tevens de eerste dag was van het islamitisch nieuwe jaar 1444.

Zoals iedereen weet valt de dag van ʿAashoeraa’ op de 10e dag van Moeharram. Deze dag zal vallen op maandag 8 augustus 2022.

ʿAashoeraa’ is de dag waarover onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voor het vasten van de dag van ʿArafah hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het jaar daarvoor en het jaar daarna. Voor het vasten van de dag van ʿAashoeraa’ hoop ik dat Allah de zonden van het jaar ervoor vergeeft.

(Moeslim)

Hij (vrede zij met hem) spande zich in om op de dag van ʿAashoeraa’ te vasten. Dit vanwege de grote status die deze dag geniet. Er is overgeleverd dat Ibn ʿAbbaas heeft gezegd: “Ik heb de Profeet (vrede zij met hem) nooit zo naarstig zien wachten op een vastendag die hij boven de rest van de dagen verkoos, dan de dag van ʿAashoeraa’ en deze maand (de Ramadan).”

(al-Boekhaarie)

De Profeet (vrede zij met hem) vastte de dag van ʿAashoeraa’ en spoorde de mensen aan om naar zijn voorbeeld te handelen. Zo is ons verteld dat Ibn ʿAbbaas heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) kwam naar Medina en zag de joden vasten op de dag van ʿAashoeraa’. Hij vroeg: “Wat is dit voor een dag?” Zij antwoordden: “Dit is een heilige dag. Dit is de dag waarop Allah de Kinderen van Israël van hun vijand heeft gered en (de Profeet) Moesa vastte op deze dag.” Hierop zei hij: “Wij hebben meer recht op Moesa dan jullie.” Sindsdien vastte de Profeet (vrede zij met hem) op deze dag en moedigde de mensen ook aan om deze (dag) te vasten.”

(al-Boekhaarie)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft over het vasten op de dag van ʿAashoeraa’ gezegd: “Onderscheid jullie van de joden en vast de dag ervoor of erna.

(Ahmad)

Het is dus raadzaam om de tiende dag van Moeharram niet afzonderlijk te vasten maar deze te combineren met de negende of elfde dag. Dit ook gebaseerd op de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Als ik blijf (leven) tot volgend jaar, dan zal ik geheid de negende dag ook vasten.

(Moeslim)

De verdienste van het vasten van ʿAshoeraa’ kan zijn dat Allah onze zonden van het voorgaande jaar vergeeft. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Voor het vasten van de dag van ʿAashoeraa’ hoop ik dat Allah de zonden van het jaar ervoor vergeeft.”

(Moeslim)

Er zijn mensen die deze dag koppelen aan de dood van al-Hoesayn, de zoon van ʿAli, en allerlei demonstraties van verdriet en geweeklaag houden die gepaard gaan met allerlei zaken van al-Djaahiliyyah (onwetendheid), zoals het slaan op het gezicht, het verscheuren van de kleren en zelfgeselingen. Dit heeft niets van doen met de dag van ʿAashoeraa’ en niets van doen met de Islam. De dag van ʿAashoeraa’, zoals de Profeet te kennen gaf, is de dag waarop Allah Moesa en zijn volk heeft gered van Firʿawn (de tirannieke farao).

Ook zijn er verder geen bewijzen te vinden voor andere praktijken die plaatsvinden in verband met deze dag, zoals het opdoen van Koehl, het verrichten van de grote wassing, het elkaar feliciteren en het koken van bepaalde gerechten. De Profeet noch de metgezellen hebben zoiets gedaan en daarom dient een moslim dit soort zaken achterwege te laten en zich te beperken tot het vasten.

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Team al-Yaqeen

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter