Oprichten islamitische scholen tegengewerkt

2603

Islamitische schoolbesturen doen verwoede pogingen om middelbare scholen te stichten. De afgelopen jaren dienden zij zo’n 30 aanvragen in, slechts twee werden gehonoreerd. De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) vindt dat de vrijheid van onderwijs in het geding is.

Het middelbaar islamitisch onderwijs blijkt maar moeizaam van de grond te komen. Het AD vroeg de aanvragen voor nieuwe scholen op bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daaruit blijkt dat verschillende schoolbesturen de afgelopen jaren tientallen pogingen hebben gedaan, maar dat die vrijwel allemaal strandden.

In Den Haag zijn acht aanvragen geweest en allemaal afgekeurd. In Amsterdam waren het er zeven; een daarvan kreeg groen licht, maar heeft nog steeds geen gebouw en blokkeert andere aanvragen. Islamitische schoolbesturen probeerden in Utrecht acht keer voet aan de grond te krijgen; alleen één school met een gemengde grondslag, waaronder islamitisch, had succes.

In Rotterdam werden eveneens maar liefst acht aanvragen afgewezen. Voor Schiedam en Eindhoven deden schoolbesturen twee mislukte pogingen.

Terwijl het aantal islamitische basisscholen in Nederland in toeneemt (momenteel 50), is er nog nauwelijks een islamitische middelbare school te vinden. Alleen in Rotterdam is het Avicenna College in bedrijf. In Amsterdam ligt weliswaar een goedgekeurde aanvraag van de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Amsterdam en Omstreken, maar die heeft dus nog steeds geen gebouw gevonden.

Koepelorganisatie ISBO vindt dat islamitische schoolbesturen geen eerlijke kans krijgen. Om een nieuwe school te kunnen stichten, is een bestuur wettelijk verplicht aan te tonen dat het voldoende leerlingen trekt. Een belangrijke graadmeter is het aantal kinderen dat al op islamitische basisscholen zit: “Zelfs in Den Haag en Utrecht zijn er te weinig. Daar kunnen we nu echt geen middelbare school starten”, zegt voorzitter Yusuf Altuntas. Veel islamitische kinderen gaan nu naar andere basisscholen. Die leerlingen tellen niet mee.

In de recente aanvragen proberen schoolbesturen gebruik te maken van een maas in de wet. Ze opperen de oprichting van een middelbare school op islamitische én bijvoorbeeld rooms-katholieke grondslag. Het idee is dat ze dan ook rooms-katholieke leerlingen kunnen meetellen. Maar ook díe aanvragen mislukken. Het bestuur moet in de statuten vermelden dat het óók die rooms-katholieke grondslag heeft. “Maar dat gaat niet vanzelf”, weet Paul Zoontjes, hoogleraar onderwijsrecht aan de Tilburg University. “Katholieke onderwijsorganisaties moeten toestemming geven.”

Toch is het welbekend dat de wens leeft om islamitische middelbare scholen te stichten. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil dit makkelijker maken. “De huidige systematiek doet niet optimaal recht aan de vrijheid van onderwijs”, bekent zijn woordvoerder.

Straks kunnen besturen mogelijk met ouderverklaringen of marktonderzoek aantonen dat ze genoeg leerlingen zullen gaan trekken. Altuntas zegt: “We hopen dat er eindelijk meer ruimte komt voor islamitische middelbare scholen. In de vier grote steden hebben we genoeg kinderen die daarheen willen.”

Bron: AD.nl

Team al-Yaqeen
5 maart 2016