Overheid Xinjiang verbiedt vasten

4029

Verschillende bronnen maken melding dat lokale overheidsinstellingen in Xinjiang voor sommige bevolkingsgroepen een verbod hebben uitgevaardigd op deelname aan de Ramadan.

Onder meer leden van de Communistische Partij, staatsambtenaren en studenten zijn erop gewezen niet te mogen vasten of dat het ten zeerste wordt afgeraden. Het is een maatregel die is genomen in enkele ziekenhuizen, overheidsbureaus, een weerstation en onderwijsinstellingen. Ook de officiële media, zoals de website van de Universiteit voor Radio en TV in Bozhou, maken er melding over en verdedigen het. In sommige gevallen gebruikt men de bewering dat het vasten schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid, de productiviteit of de concentratie als argumentatie.

Hou Hanmin, een zegsman van de regering van Xinjiang heeft tegenover de Global Times verklaard dat de autoriteiten aan burgers aanraden om gezond te eten voor werk en studie, maar dat ze niemand dwingen om te eten gedurende de vastenperiode. Al Arabiya News vernam van het hoofd van de Raad voor Islamitisch-Chinese betrekkingen, Isaaq Yousef, dat hij niet wist of er een verbod was, maar dat een dergelijk verbod gewoonlijk van lagere overheden komt. Dit omdat de staat er geen belang bij heeft mensen te beletten hun religie te beoefenen.

Bron: Chinasquare.be

Team al-Yaqeen
7 juli 2014