Overlijden Sheikh Mohammed ibn Ali al-Athyoebi

2218

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hebben zij dan niet gezien dat Wij Ons tot de aarde wenden en deze (vervolgens) aan haar uiteinden inperken?”

(Soerat ar-Raʿd:41)

De metgezel Ibn ʿAbbas zei bij dit vers: ‘inperking van de aarde is het overlijden van de geleerden, Fiqh-geleerden en de beste mensen op aarde.’

Gistermiddag is mij het treurige nieuws ter ore gekomen dat de Ethiopische geleerde Sheikh Mohammed ibn ʿAli al-Athyoebi, van wie ik in 2012 een idjaazah heb mogen ontvangen, vandaag is komen te overlijden op 77-jarige leeftijd.

De Sheikh, moge Allah hem genadig zijn, emigreerde in 1981 naar Mekka en behoort tot één van de bekende prominente geleerden binnen de Hadith wetenschappen en laat met zijn overlijden een enorme nalatenschap aan kennis en studenten achter. Hij stond bekend om zijn zoehd (ascetisme), keek niet om naar de wereldse rijkdommen en zijn karakter werd gekenmerkt door nederigheid.

De Sheikh doceerde jarenlang meerdere islamitische vakken aan Dar al-Hadith en Masjid ul-Haraam in Mekka. Ook heeft de Sheikh meer dan 50 boeken op zijn naam staan zoals:

  • “Uitleg Soenan an-Nasaa’i” (42 delen)
  • “Uitleg Sahieh Moeslim” (45 delen)

Dit was zijn laatste les programma in Masjid ul-Haraam:

  • Vrijdag: Oesoel al-Fiqh en Nahw
  • Zaterdag: Hadith wetenschappen (uitleg al-Fiyat as-Soeyoeti)
  • Zondag: Hadith: Uitleg Soenan Ibn Maadjah
  • Maandag: Hadith: Uitleg Soenan Ibn Maadjah
  • Dinsdag: Oesoel al-Fiqh: Uitleg Kawkab as-Saatiʿ

Wij vragen Allah om de Sheikh te begenadigen, Zijn Welbehagen over hem uit te spreiden en hem Djannat ul-Firdaous te schenken. Wij behoren toe aan Allah en wij zullen tot Hem terugkeren.

Sheikh Ilyas el Yousfi