Overlijdensbericht Moeʿaddhin Ahmed ben Omar

26859

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger en vermindering van bezittingen, levens en vruchten, en verkondig verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die, wanneer zij door een ramp getroffen worden, zeggen: “Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren.”

(Soerat al-Baqarah: 155-156)

Vandaag bereikte ons het treurige nieuws dat Ahmed ben Omar is overleden. Broeder Ahmed is jarenlang degene geweest die dagelijks de deuren van moskee as-Soennah opende en sloot. Ook was hij daarnaast jarenlang de Moeʿaddhin (gebedsoproeper) bij stichting as-Soennah en riep in die hoedanigheid de mensen meerdere keren per dag op tot het gebed.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De gebedsoproepers zullen op de Dag der Opstanding de langste nekken hebben.”

(Moeslim)

Wij hopen en vragen aan Allah dat hij hiertoe mag behoren. Imam an-Nawawie (moge Allah genadig met hem zijn) legde namelijk uit dat dit de mensen zijn die het meeste uitkijken naar de genade van Allah. Net zoals degene die iets verwacht zijn nek uitrekt om datgene te zien wat hij verlangt.

(Sharh Moeslim; boekdeel 4, blz. 91)

Wij vragen Allah om elke letter die gedurende zijn leven over zijn lippen is gekomen omwille van Hem geweest te laten zijn en het van Hem te accepteren. Moge Allah hem begenadigen en Zijn Welbehagen over hem uitspreiden. Ook vragen wij Allah om de familie het nodige geduld en sterkte te schenken.

Morgen (vrijdag 3 maart) zal na het vrijdaggebed het Djanaazah-gebed worden verricht in moskee as-Soennah aan de Fruitweg te Den Haag.

Stichting as-Soennah & Team al-Yaqeen