Overlijdensbericht Sheikh ʿAbdoer-Rahmaan al-ʿAdjlaan

1139

Vandaag heeft ons het treurige nieuws bereikt dat de nobele Sheikh ʿAbdoer-Rahmaan al-ʿAdjlaan op 85-jarige leeftijd is overleden in Mekka. De Sheikh behoorde tot de prominente en vooraanstaande geleerden van Mekka en gaf jarenlang les in Masdjid ul-Haraam. In dezelfde moskee is vandaag na het vrijdaggebed het dodengebed over de Sheikh verricht.

Zijn dood is ongetwijfeld een enorm verlies voor de Islamitische gemeenschap. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Voorwaar, Allah zal de kennis, nadat Hij die jullie heeft gegeven niet (in één keer) wegrukken, maar Hij zal haar (kennis) wegnemen door het nemen (van de levens) van de geleerden en daarmee ook hun kennis. Daarna zullen slechts onwetende mensen overblijven. Zij zullen om fatwa’s (religieuze uitspraken) gevraagd worden, waarna zij fatwa’s zullen geven die gebaseerd zijn op hun eigen meningen, en daarmee dwalen zij af en doen zij anderen afdwalen.”

(al-Boekhaarie)

Wij vragen Allah om de Sheikh te begenadigen, Zijn Welbehagen over hem uit te spreiden en hem Djannat ul-Firdaws te schenken. Wij behoren toe aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren.

Team al-Yaqeen