Overlijdensbericht Sheikh Abdoesalam al-Kharraaz

3214

Zojuist is ons het treurige nieuws ter ore gekomen dat de nobele Sheikh Abdoesalam al-Kharraaz is overleden. De Sheikh behoorde tot de prominente en vooraanstaande geleerden van België waar hij jarenlang actief is geweest met het uitnodigen naar Allah en het onderwijzen van studenten.

Zijn dood is ongetwijfeld een enorm verlies voor de Islamitische gemeenschap. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Voorwaar, Allah zal de kennis, nadat Hij die jullie heeft gegeven niet (in één keer) wegrukken, maar Hij zal haar (kennis) wegnemen door het nemen (van de levens) van de geleerden en daarmee ook hun kennis. Daarna zullen slechts onwetende mensen overblijven. Zij zullen om fatwa’s (religieuze uitspraken) gevraagd worden, waarna zij fatwa’s zullen geven die gebaseerd zijn op hun eigen meningen, en daarmee dwalen zij af en doen zij anderen afdwalen.”

(al-Boekhaarie)

Wij vragen Allah om de Sheikh te begenadigen, Zijn Welbehagen over hem uit te spreiden en hem Djannat ul-Firdaws te schenken. Wij behoren toe aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren.

Team al-Yaqeen