Overlijdensbericht Sheikh Aboe Bakr al-Djazaairie

7131

Vannacht is de weledele geleerde Sheikh Aboe Bakr al-Djazaairie op 97-jarige leeftijd overleden te Medinah (Saoedi-Arabië). De gezondheid van de Sheikh is de afgelopen jaren achteruit gegaan en vannacht heeft ons het treurig nieuws bereikt dat hij het leven heeft gelaten. 

De Sheikh is een bekende geleerde binnen de Islamitische wereld en heeft de afgelopen jaren grote inspanningen geleverd op de weg van Allah. Zo heeft hij meer dan zestig jaar les gegeven in de moskee van de Profeet (vrede zij met hem) en was hij jarenlang actief docent aan de Islamitische universiteit in dezelfde stad. Vele hedendaagse geleerden hebben hun kennis bij de Sheikh genoten en zijn onder zijn hoede grootgebracht. Ook heeft de Sheikh een tal van boeken op zijn naam staan zoals ِAysar ut-Tafaasier, Minhaaj ul-Moeslim en Aqiedat ul-Moe’min.   

Zijn dood is ongetwijfeld een groot verlies voor de Islamitische gemeenschap. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Voorwaar, Allah zal de kennis, nadat Hij die jullie heeft gegeven niet (in één keer) wegrukken, maar Hij zal haar (kennis) wegnemen door het nemen (van de levens) van de geleerden en daarmee ook hun kennis. Daarna zullen slechts onwetende mensen overblijven. Zij zullen om fatwa’s (religieuze uitspraken) gevraagd worden, waarna zij fatwa’s zullen geven die gebaseerd zijn op hun eigen meningen, en daarmee dwalen zij af en doen zij anderen afdwalen.” 

(al-Boekhaarie) 

Wij vragen Allah om de Sheikh te begenadigen, Zijn Welbehagen over hem uit te spreiden en hem Djannat ul-Firdaws te schenken. Wij behoren toe aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren. 

Team al-Yaqeen