Overlijdensbericht Sheikh Aboe ‘Oebaydah Ahmad al-Mharzie al-Moeraakoeshie

21314

Zojuist is ons het treurig nieuws ter ore gekomen dat de Marokkaanse geleerde Aboe ‘Oebaydah Ahmad al-Mharzie al-Moeraakoeshie op 85 jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus is overleden in Marrakech (Marokko). De Sheikh behoorde ongetwijfeld tot één van de grootste geleerden in Marokko en laat met zijn overlijden een enorme nalatenschap aan kennis achter. Met de dood van de Sheikh verliest de Oemmah wederom één van haar parels.

Wij vragen Allah om de Sheikh te begenadigen, Zijn Welbehagen over hem uit te spreiden en hem Djannat ul-Firdaws te schenken. Wij behoren toe aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren.

Team al-Yaqeen