Overlijdensbericht Sheikh al-Djardie

1345

Vandaag heeft ons het treurige nieuws bereikt dat de weledele geleerde Sheikh Mohamed al-Djardie in Marokko is komen te overlijden. De Sheikh is één van de vele vooraanstaande geleerden die dit jaar dit wereldse leven hebben moeten verlaten.

Moge Allah de Sheikh begenadigen, vergeven, Zijn Welbehagen over hem uit te spreiden, zijn graf verruimen en hem Djannat ul-Firdaws schenken.

Wij behoren toe aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren.

Team al-Yaqeen